Kvinnors entreprenörskap diskuterades hos Nasdaq

Fredagen den 6 mars bjöd Nasdaq Stockholm och Entreprenörskapsforum in till ett morgonseminarium för att fira internationella kvinnodagen som inföll söndagen den 8 mars. Inbjudna gäster var med när börsen öppnades och fick sedan lyssna till en panel som diskuterade kvinnors förutsättningar för entreprenörskap.

Marie Parck
Marie Parck

 

Marie Parck, noteringsansvarig Nasdaq Stockholm, inledde morgonen med att presentera hur Nasdaq Stockholm arbetar med jämställdhet. Hon presenterade sedan de två nästkommande talarna.

Katarina Lindahl
Katarina Lindahl

 

Katarina Lindahl, ordförande UN Women, tog vid och slog ett slag för att det behövs bättre och annorlunda villkor för att kvinnor ska få makten över sina liv. Hon menade att vuxna kvinnor utgör ungefär hälften av världens befolkning och frågan måste tas på allvar.

– Just i Sverige handlar det mest om att stötta unga kvinnor till bättre självförtroende för att de ska våga träda fram.

Ann-Sofie Gunnarsson
Ann-Sofie Gunnarsson

 

Ann-Sofie Gunnarsson är kommunikationschef, Next Generation Social Entrepreneurs, IKEA Sverige som är ett initiativ för småskaliga och sociala företag i utvecklingsländer. De har ett särskilt fokus på utsatta kvinnor i Indien med att stötta dem i att bedriva affärsverksamhet. Ann-Sofie berättade att initiativet ger möjlighet för kvinnorna till utbildning och sparande genom att de säljer hantverk som de själva tillverkar.

– De får en möjlighet att bryta fattigdomen och bli affärskvinnor.

Hantverksprodukterna kommer att säljas i IKEA:s varuhus från och med maj i år så det är ett initiativ som alla parter vinner på, sa Ann-Sofie.

Christina Malmberg Hägerstrand
Christina Malmberg Hägerstrand

 

Efter att börsen var öppnad inleddes ett seminarium där deltagarna hälsades välkomna av morgonens moderator Christina Malmberg Hägerstrand, Director Corporate Communications Nasdaq. Hon berättade om Nasdaq Stockholms LENA-initiativ som har som syfte att samla en dynamisk grupp kvinnliga företagare och stödja deras verksamheter genom nätverkande, en kostnadsfri arbetsplats och kompetensutveckling med verksamheternas tillväxt i fokus. Malmberg Hägerstrand sa att initiativet uppkom då Nasdaq Stockholm uppmärksammat ett ökat intresse för börsen och dess verksamhet hos kvinnor.

Johan Eklund
Johan Eklund

 

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping, presenterade sedan forskningsresultat från förra årets GEM-undersökning (Global Entrepreneurship Monitor) som visar att andelen kvinnor som är engagerade i eget företagande är lägre än antalet män. Eklund visade att kvinnor upplever en mindre förmåga att driva eget företag. Välbefinnandet bland entreprenörer är högra än hos övriga befolkningen och särskilt i ett välfärdsland som Sverige.

– Kvinnliga entreprenörer upplever dessutom en mycket högre grad av välbefinnande än män.

Panel
Marie Parck, Pingis Hadenius, Ann-Sofie Gunnarsson och Johan Eklund

 

Pingis Hadenius, civilekonom, entreprenör och vardagsekonom i TV4, inledde med att säga att hon aldrig har upplevt något motstånd inom näringslivet för att hon är kvinna, snarare tvärtom. Däremot menade hon att det krävs en viss typ av personlighet för att klara av en mansdominerad värld. Hadenius gav tips till kvinnor som vill lyckas med att driva företag.

– Vi måste kunna delegera, vilket kvinnor ofta är dåliga på. Vi vill ha kontroll över allt och det går inte.

Ett annat tips var att hitta en parhäst som kompletterar ens egna färdigheter, lära sig att samarbeta och fördela ansvar. Hadenius rekommenderade även att ha en ekonomisk buffert, för att ha den tryggheten vid uppstart av ett företag. Hon kom även med klyschan att lära sig av sina misstag.

– Det måste man göra som entreprenör. Jag har aldrig träffat en framgångsrik entreprenör som inte har misslyckats, rest sig upp och gått vidare. Till slut lyckas man.

Gunnarsson, sa att det är fascinerande att se hur sociala entreprenörer viger sina liv åt att förändra för andra människor och vilket tålamod de har i och med att det är ett stort steg från första initiativet till att nå ut på en marknadsplats.

– Det är tydligt hur viktigt det är med nätverk för att lyckas.

Parck betonade vikten av kvinnliga förebilder och att vi måste hjälpas åt att lyfta fram kvinnor i näringslivet. Majoriteten i börsbolagen är fortfarande män.

– Det är många män som ringer i klockan här.

Eklund inflikade att vi inte ska underskatta regelverkens betydelse när vi pratar jämställdhet, såsom socialförsäkrings-, skatte-, och utbildningssystemet.

– Vi måste skapa ett ”playing field” för kvinnor.

Panel2

Hadenius sa att det generellt behövs mer mångfald i företag och Eklund instämde att det inte minst är positivt med mångfald i styrelsebeslut. Gunnarsson menade att storföretagen kan hjälpa kvinnliga entreprenörer genom att stötta samarbeten och att företagen faktiskt genom det kan hitta nya sätt att göra affärer. Hadenius påpekade att det finns många kvinnor som vill starta företag men som inte alltid vågar.

– Det måste finnas mer strukturerade nätverk för kvinnliga förebilder.

Gunnarsson instämde i mångfaldsfrågan, att samarbete över gränser är grundläggande och att det behövs mer dynamik i företagen. Att det finns många kvinnliga förebilder var alla i panelen överens om, men det behövs bättre struktur, bl a stöd från både kvinnliga och manliga mentorer som bidrar med erfarenhet.

Panelen ansåg att finansieringsmöjligheterna ofta är svårare för kvinnor eftersom nätverken ofta inte är lika omfattande som männens, men att det är en positiv trend att det uppkommer många initiativ som arbetar med att främja kvinnans roll i arbetslivet.

– Det finns många initiativ som fokuserar på start-ups av kvinnor och det är mycket positivt, sa Hadenius.

Parck menade att det stor skillnad mellan länder och det som är det störta hindret för kvinnor i Sverige är den förväntade föräldraledigheten. Därför bör föräldraledigheten jämställas, ansåg hon.

– Mer jämställd föräldraledighet resulterar också i jämnare fördelning av finansieringsmöjligheter och mindre löneklyftor.

Parck berättade när hon var chef över en storbank och en av hennes anställda ansökte om pappaledighet i tre månader. Hon sa nej till det och föreslog sex månader eftersom det då dessutom är lättare att finna en vikarie. På liknande sätt kan även vi kvinnor bidra till ett mer jämställt arbetsliv, menade Parck.

Inringng börsen Ann-Sofie Gunnarsson Katarina Lindahl
Ann-Sofie Gunnasson och Katarina Lindahl ringer in börsen