Lärdomar för svensk konkurrenskraft – exemplet Singapore

Den internationella konkurrensen hårdnar. I en kunskapsdriven ekonomi är det avgörande att lära av de bästa. Singapore har innovativa strategier för att öka internationell attraktionsförmåga. På Entreprenörskapsforums tredje Almedalsseminarium diskuterades om strukturella insatser kan ge ett lika imponerande utfall för Sverige? Se seminariet här.

Johan Eklund

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS tillika seminariets moderator hälsade alla varmt välkomna och gav Håkan Jevrell, Sveriges ambassadör i Singapore, möjlighet att sätta seminariets diskussion i sin kontext. Han inledde med att berätta att Singapore med 5,6 miljoner invånare på halva Ölands yta är Asiens finansiella nav, har världens bästa flygplats, en hamn med kapacitet för 32 miljoner containrar. Singapore, Sydostasiens New York, överträffar också Sverige i BNP/capita och hamnar högre på flera internationella benchmarking-listor. Detta tack vare ett strukturerat arbete för att nå detta mål.

– Sverige och Norden som varumärke är fantastiskt i Singapore. Får vi fler svenska toppnamn i världen kan vi bli än mer framgångsrika, sa Håkan Jevrell.

Håkan Jevrell

Idag finns 2000 svenskar och 300 svenska företag på plats, men av svensk export går endast 0,5 procent till Singapore. Sverige tappar mark men det finns många möjligheter för svenska företag att nå ut inom exempelvis fintech, satsningar på en åldrande befolkning och smarta städer, avslutade Jevrell.

Göran Reitberger, tidigare adjungerad professor vid KTH inom innovationspolitik och konsult, berättade därefter om de steg på vägen mot konkurrenskraft och en innovationsdriven ekonomi Singapore fokuserat på sedan frigörelsen från Storbritannien och bildandet av en egen republik 1965. Vägval som varit väsentliga är skapandet av miljöer där företagande kan drivas effektivt och stora satsningar på humankapital.

– Grundutbildningen sker på engelska, läraryrket är högt rankat, det finns en omfattande skolledarutbildning, det tekniska universitetet är placerat som fyra i världen. Man är uppe i finrummet när det gäller akademisk attraktivitet.

Göran Reitberger

Ledord för Singapore har varit standardisering, produktivitet och innovation. Nästa steg i utvecklingen är att bygga in mer kreativitet i ekonomin. Ambitionen är att innovativitet ska genomsyra såväl stadsbilden som levnadsformen, avrundade Göran Reitberger.

Pia Sandvik, vd RISE Research Institutes of Sweden, tog vid och menade att Sverige behöver bli mer konkurrenskraftigt och få fler testbäddar. Singapore är bättre på mycket men Sverige har bäst förutsättningar för affärer och innovationsförmåga.

-Vad gäller tech readiness ligger Sverige långt före. För att få framgång framöver måste vi vara agila och koppla ihop olika kompetenser från olika områden samt satsa mer på scale-up.

Pia Sandvik

Fredrik Fexe, vice vd Business Sweden, lyfte därefter Singapore som regional hub och mästerverk i internationellt främjande. Han menade att det gäller att sätta Singapore i ett sydostasiatiskt perspektiv.

– Singapore i sig är en ganska ospännade marknad men ligger i världens mest intressanta område. Den resa vi gjorde på 100 år har de gjort på 40 genom att kraftsamla mot ett fokuserat mål.

Fredrik Fexe

I Johan Eklunds summering av seminariet lyfte han att Göran Reitbergers presentation också kommer att ligga till grund för ett kapitel i Swedish Economic Forum Report 2017 som lanseras den 23 november. Välkomna tillbaka då!