Luciasamtal om jämställt företagande

Mål 5 i FNs agenda 2030 anger att kvinnor ska ha fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Men hur ser det då ut med det jämställda företagandet? Det var temat för 2017 års luciaseminarium som blev en diskussion om risk, kompetens, talang, könsskillnader och förstås jämställdhetsarbete – något som bör drivas av både kvinnor och män och från tidiga åldrar.

Se webbutsändningen från seminariet 

Kvinnor – mer rädda att misslyckas

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, hälsade alla välkomna till luciasamtalet och berättade att Global Entrepreneurship Monitor, GEM,-statistiken visar att det är färre kvinnor än män som startar företag såväl nationellt som internationellt.

Samtidigt identifierar kvinnor affärsmöjligheter på samma nivå som män, men kvinnor upplever sig ha sämre förmåga att starta och driva företag och är mer rädda att misslyckas än vad män är.

Pontus Braunerhjelm

Men är ett lägre entreprenörskap bland kvinnor ett problem, frågade sig Pontus Braunerhjelm retoriskt. Ja, på det individuella planet begränsas möjligheterna till valfrihet och självförverkligande och på det nationella planet handlar det om ett slöseri med talang samt entreprenöriella och innovativa resurser.

Produkter och tjänster som speglar hela samhället

Karin Ruiz, affärscoach Sting, tyckte att bilden stämmer ganska väl även om vi sakta arbetar oss åt rätt håll. Ruiz såg också att kvinnor som söker sig till oss behöver mer pepp och stöd.

-Det finns ingen anledning att entreprenörskap ska vara en manlig bastion. Det är snarare en ineffektivitet. Vi får inte fram produkter och innovativa tjänster som speglar samhället i stort.

Jessica Stark, vd StyrelseAkademien Stockholm samt styrelseledamot och medgrundare SUP46, höll också med och menade att förändringen går långsamt.

-Kanske har kvinnor mer självinsikt. När en kvinna säger att något kan bli riktigt stort, då blir det så också. Det är då man ska investera!

Men det är också så att endast tio procent av kapitalet går till kvinnliga entreprenörer. Det behövs fler kvinnliga investerare och partners, sa Jessica Stark.
Karin Ruiz

Dela föräldraförsäkringen jämställt

Fredrik Hillelsson, vd och grundare Novare Human Capital, berättade att han var med när Margareta Winberg (S) frågade vad som görs för att få fler kvinnor i styrelser. Efter 15 års fokus på denna fråga upplevde han att företagen struntar allt mer i frågan när det inte finns något överliggande hot om lagstiftning. Men när det gäller vd-rekryteringar kräver varje kund kvinnliga kandidater.

-I projekt om ökad jämställdhet i arbetslivet har vi landat i att det skulle löna sig för Sverige, trots att det kan låta provocerande, att dela föräldraförsäkringen jämställt.

Sedan handlar det om att kvinnor faller djupare om de misslyckas. Jag brukar titta på om det är en trygg ordförande som kan stödja en kvinnlig vd om det blåser, sa Hillelson. Numera är 60 procent av de som examineras från universitet och högskolor kvinnor. Det kommer att utmana traditionella branscher, som industri och bank, som gärna rekryterat någon med t ex 25 års erfarenhet inom samma sektor. Det tenderar att ofta bli män.

Fredrik Hillelsson

Mixade grupper behövs!

-Att det inte finns kvinnlig kompetens är struntprat. Då får man anstränga sig och leta lite mer. Det finns jättemycket kompetens där ute, sa Ruiz.

-Men att jobba för alla människors möjlighet att nå sin fulla potential är mycket viktigare än kvotering, adderade Stark.

Hon lade till att nio procent av börsbolagen inte har någon kvinna i styrelsen och att det på ledningsgruppsnivå ser än sämre ut. I Styrelseakademien i Stockholm har vi flera 1000 kvinnor som medlemmar. Utgångspunkten måste gå från att söka i sitt lilla nätverk till att öppna upp brett när man rekryterar, fortsatte Stark.

-Män måste också driva jämställdhetsarbetet. Det handlar också om att medvetandegöra att mixade grupper ger bättre resultat, sa  Hillelson.

-Forskningen är inte helt tydlig när det gäller könsfördelning i ledningsgrupper och styrelser kopplat till vinst och produktivitet, inflikade Braunerhjelm.

– Ett bra grundarteam har med sig kompetenser som försäljning, marknadsföring, användarvänlighet och kundnytta, det behövs en mix av karaktärer för att täcka, sa Stark.


Jessica Stark

Var själv en god förebild och stötta talang!

– De mest framgångsrika kvinnorna har gjort karriär i samma bolag, t ex Annika Falkengren och Marianne Nivert. Här handlar det om att man sett talang och stöttat den, sa Hillelson.

– Att sprida Ung företagsamhets arbete än mer, på fler utbildningar och runt hela landet, skulle ge ett mer jämställt företagande, sa Ruiz.

– Män sitter oftare ner med vd:n före och efter jobbet. Kvinnor tror oftare att deras arbete ska tala för sig självt och att det sker en rättvis behandling, men rekrytering är något subjektivt, menade Hilleson.

I de sista kommentarerna nämndes vikten av att börja tala jämställdhet i tidiga åldrar, att vi behöver vara goda förebilder samt att när vi tackar nej till ojämställda bolag överlever på sikt de som levererar bättre värden.


Fredrik Hillelson, Jessica Stark, Karin Ruiz, Pontus Braunerhjelm