Benedicte Schilbred Fasmer, Mats Odell, Ingela Nylund-Watz och Anna Söderblom