One size does not fit all

Axplock från ICSB-konferensens tredje dag,  sammansatt av texter författade av Christina Eriksson, Jonas Gustavsson och Åse Karlén, båda informatörer på Esbri (Esbribloggen)

Paul Reynolds, Elizabeth Gatewood och David Storey

Paul Reynolds, Elizabeth Gatewood och David Storey

Koppling mellan forskning och policyutveckling
Fredagens första plenum på ICSB-konferensen modererades av Åsa Lindholm Dahlstrand, professor Högskolan i Halmstad. Hon välkomnade tre tunga entreprenörskapsprofessorer upp på scen: Elizabeth Gatewood, Paul Reynolds och David Storey. Alla tre har belönats med Global Award for Entrepreneurship Research. Temat var kopplingen mellan forskning och policyutveckling inom entreprenörskap och småföretagande.

– Sedan kan man också undra vad det är vi mäter? Ställer vi rätt frågor, till rätt folk? Min erfarenhet är att entreprenörer alltid skattar sina egna företag högre än konkurrenternas, fortsatte hon.

David Storey, University of Sussex i Storbritannien, bidrog med ett europeiskt perspektiv. Han poängterade att det är stora skillnader mellan olika länder: ”One size does not fit all”.

– En första fråga man kan ställa sig är om det ens är någon som bryr sig om den forskning som pågår. Om inte, är det rätt onödigt att bedriva den. Här i Sverige har jag deltagit i flera seminarier, arrangerade av organisationer som  Entreprenörskapsforum och ESBRI, där policymakare faktiskt kommit och lyssnat. Den typen av aktiviteter är inte så vanliga i USA, sa Elizabeth Gatewood, Wake Forest University.

Entreprenörskapspolicy kostar

– Det här policyområdet är extremt dyrt för skattebetalarna. I Storbritannien kostar det 8 miljarder pund per år – det är mer än vad vi betalar för poliskåren, eller för universiteten. Och den sorgliga sanningen är att de flesta länder saknar uppgifter om vad entreprenörskapspolicyn kostar, sa David Storey.

Paul Reynolds, George Washington University, USA, slog fast att nya företag är fantastiska jobbskapare, medan existerande företag inte bidrar med lika många nya arbetstillfällen.

– Nya och etablerade företag har också behov av olika typer av policy, konstaterade han.

Elizabeth Gatewood uppehöll sig kring attityder, och påpekade att entreprenörskap inte är rumsrent i alla kretsar ens i USA.

– Förekomsten av venture capital driver inte på de entreprenöriella aktiviteterna, det är tvärtom. Det här är också en fråga om attityder, menade hon.

Skattepolitik viktigt element för entreprenörskap
David Storey lyfte fram makroekonomiska komponenter som politisk stabilitet, ränteläget och inflationstakten.

– Skattepolitik är också ett viktigt element och jag är glad över att ni har börjat diskutera detta i de nordiska länderna, sa han.

Paul Reynolds hävdade att de faktorer som har störst betydelse för individers vilja att vara företagare, tyvärr är de som är svårast att förändra.

– Det handlar om fundamentala faktorer i relationen mellan människor och deras hemland, till exempel om säkerhet, sa Reynolds.

Elizabeth Garnsey och Rohana RamlyEntreprenöriella möjligheter i utvecklingsländer
Andra panelen för dagen på ICSB-konferensen, med titeln ”The mystery of Growth”, inleddes av moderator Rohana Ramly, SME Corp i Malaysia. Panelen som följde talade om att tillvarata resurser och se möjligheter i utvecklingsländer, och gav avslutningsvis ett konkret exempel på ett tillväxtföretag i Japan.

Först ut att dyka djupare ner i temat var Dr Elizabeth Garnsey, University of Cambridge.

– Möjligheterna och resurserna för ett företags tillväxt är beroende av ett antal faktorer. Ett företags tillväxt är en kreativ och dynamisk interaktion mellan marknad och produktivitet men är också beroende av dess struktur och relation till marknaden.

Tillväxt i utvecklingsländer ger värde åt världen
Dr Linley Chiwona Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet, talade om förvaltning av naturresurser med landsbygdsutveckling i Afrika som exempel. Hon menade att det fanns många exempel på socialt entreprenörskap som kan användas i Afrika och andra utvecklingsområden.

– Tillväxt i utvecklingsländer ger värde åt världen. Det finns ingenting som säger att människor i dessa länder inte har idéer eller är kreativa. Problemet är många gånger att de inte har effektiva transportmedel eller ett bra sätt att tillvarata energikällor på.

Kazuhiro Iwata och Linley Chiwona KarltunBra partners utvecklar företaget och dess nätverk
Avslutningsvis berättade Kazuhiro Iwata, ägare av Koiwa Bond Manufacturing i Japan, om sin företagsresa från ett litet urbant textilföretag till ett internationellt företag som underleverantör till fordonsindustrin.

– Det är jätteviktigt att ha bra partners som både kan hjälpa företaget att utveckla sina produkter, men som också kan bidra till att skapa kontakter utomlands.

Axplock från ICSB-konferensens tredje dag,  sammansatt av texter författade av Christina Eriksson, Jonas Gustavsson och Åse Karlén, båda informatörer på Esbri (Esbribloggen)