Prins, minister och pristagare invigde ICSB

Axplock från ICSB-konferensens invigningsdag,  sammansatt av texter författade av Jonas Gustavsson och Åse Karlén, båda informatörer på Esbri (Esbribloggen)

Steven Klepper och H.K.H. Prins Daniel foto Entreprenörskapsforum-1

Steven Klepper och H.K.H. Prins Daniel

I morse var det invigning av världskonferensen ICSB, International Council for Small Business, med prins, minister och pristagare, pompa och ståt, i den största salen på nybyggda Stockholm Waterfront.

I det inledande anförandet hälsade ICSBs Don Bradley oss välkomna och uppmanade oss att nätverka flitigt under konferensen. Catherine Swift, tillträdande ordförande för systerorganisationen International Small Business Council (ISBC) dansade upp på scenen och såg också fram emot att ta del av alla presentationer.

Tänk inte utanför boxen – tänk att det inte finns någon box
Därefter intog näringsminister Maud Olofsson scenen.

– Välkomna till Stockholm och denna innovativa byggnad. Vi är här för att diskutera entreprenörskap och innovation, två viktiga, globala frågor. Och vi må komma från olika hörn av världen, men ändå har vi aldrig varit närmare varandra.

– När jag var liten skickade vi brev, i dag skypar barnen med kompisar från hela världen. De lyssnar på samma musik och ser samma filmer. I dag delar vi också samma drömmar, och möter samma utmaningar världen över. Jag tänker bland annat på tillväxtfrågan och de miljöproblem vi måste tackla, sa Olofsson.

– Som minister blir jag hela tiden påmind om de möjligheter vi delar. Det handlar om att individer med idéer ska ges utrymme att lösa problem på innovativa sätt, underströk hon.

Maud

Maud Olofsson

Vi tänker ofta på innovatören som en man som utvecklar högteknologiska lösningar i ett laboratorium. Men det kan lika gärna röra sig om en kvinnlig sjuksköterska som förbättrar sin och patienternas vardag. En entreprenör behöver inte vara en man i ett labb. Det kan lika gärna vara din granne. Eller en prins, eller rentav en minister, konstaterade Maud Olofsson.

– Sverige är ett litet land, och vi har insett att innovation är nyckeln till framtida välstånd och tillväxt. All kreativitet utgår från individen, och de behov som han eller hon identifierar. Ofta pratar vi om att ”tänka utanför boxen”, men i stället borde vi tänka ”det finns ingen box”.

Nya generationens entreprenörskap går globalt över en natt
Hon talade om att fler kvinnor, unga och invandrade bör uppmuntras att starta företag och tro på sina idéer. I den nationella innovationsstrategi som är under utarbetande läggs stor vikt vid den nya generationens entreprenörskap.

– Det är viktigt att plocka upp idéer från unga människor. Många jag möter följer inte det traditionella mönstret som går från lokalt företagande till regionalt, nationellt och internationellt. De går från lokalt till globalt över en natt, sa Olofsson.

Plenum 16 juni 174_2

Rune Andersson, Anneli Sjögren, Steven Klepper, H.K.H. Prins Daniel och Pontus Braunerhjelm

Sedan var det dags att dela ut årets Global Award for Entrepreneurship Research till professor Steven Klepper. Prisutdelare var H.K.H. prins Daniel. Medverkade gjorde även prisets donator Rune Andersson, Mellby Gård AB.

Steven Klepper var mycket glad och stolt över priset och tackade Rune Andersson liksom de organisationer som står bakom priset: Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och IFN.

– När jag var ung forskare under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal hörde man aldrig ordet entreprenör nämnas. Det var helt enkelt inget karriäralternativ. Allt handlade om att bli anställd i ett storföretag som GM eller IBM, och jobba sig uppåt. Var de nya företagen skulle komma ifrån var det ingen som diskuterade. De togs för givna, berättade Klepper.

– I dag är situationen den omvända. Studenter drömmer om en entreprenöriell karriär.

Sedan fick han motta publikens hyllningar innan han vandrade av scenen till tonerna av Tina Turners ”Simply the best”. Den 18 juni ger Steven Klepper sitt keynote speech i Stockholm, och den 21 respektive 22 juni besöker han Linköping och Göteborg.

Hans Rosling

Hans Rosling

En regerings första uppgift är att inte hindra entreprenörskap
Entreprenörskap har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Inga konstigheter alls, det vet vi alla vid det här laget. Men få kan visa det på ett så visuellt tilltalande och livligt sätt som Hans Rosling med sitt Gapminder-verktyg.

Han menade att vi måste vara polygamiska för att förstå samhällsutveckling. Vi behöver företagande, teknologi, stat och civilsamhället för att något ska hända.

– En regeringes första uppgift är att inte hindra entreprenörskap. Sedan kan man ha tur och bo i ett samhälle där regeringen till och med uppmuntrar entreprenörskap.

Och tack vare just entreprenörskapet har utvecklingen i hela världen varit otrolig. Hans Rosling hävdade att inkomstutvecklingen som sker i många länder kan tillskrivas det man brukar kalla pillow talk. Det handlar om familjer som satsar på framtiden genom att t ex betala för sina barns utbildning och bygga ett nytt hus.

– Det spelar ingen roll om man är buddhist, muslim eller katolik – de religiösa ledarna kommer inte in i människors sovrum. Och det ska de inte göra heller.

Utvecklingsländerna kapitaliserar på entreprenörskapssatsningar
Rosling pratade en hel del om skiften i världen. Om Kina som växer så det knakar med länder som Indien och Brasilien hack i häl. Men även många afrikanska länder söder om Sahara har sett en stark tillväxt de senaste åren. De kapitaliserar på sina satsningar på entreprenörskap, teknisk utveckling och infrastruktur. Och tillgång till t ex vaccin och myggnät har varit jätteviktigt. En del länder är fortsatt fattiga, som det krigshärjade Kongo. Hans Rosling pekade på att de afrikanska länderna följer samma utveckling som vi tidigare såg i Asien: några länder exploderar i ekonomisk utveckling medan andra, de krigsdrabbade, hamnar låååångt efter.

Rosling tog också upp klimatfrågan. Han deklarerade att han tidigare var klimatskeptiker, men för ungefär tio år sedan blev han övertygad av forskare att vi går mot klimatförändringar som kommer att påverka oss i stor utsträckning. Till exempel pratas det en hel del om att tillväxtländer som Kina och Indien är stora utsläppare totalt sett. Om man däremot ser till utsläpp per person blir resultaten helt annorlunda. Här ligger USA fortfarande ohotat i topp.

– Man måste se utsläppen per person. Att räkna det totala utsläppet är som att räkna ett folks övervikt totalt sett. Det säger ingenting!

Tvättmaskinen gjorde mig till professor
Energi är en nyckelfråga, slog Rosling fast. I dag har två miljarder människor i världen tillgång till en tvättmaskin. Målet är att alla ska ha en.

– Min mamma tvättade för hand. Jag Kommer ihåg vår första tvättmaskin som vi fick 1952. Mamma la i en tvätt, sedan gick vi till biblioteket och lånade böcker som hon läste för mig. Tvättmaskinen gjorde mig till professor!

Han uppmanade alla entreprenörer att jobba för att ta fram billigare tvättmaskiner. För att det ska bli verklighet, måste vi öka tillgången till energi – både grön och annan.

– Energi är fantastisk. Alla måste få tillgång till energi, även om den är fossil. Om ni inte tycker det, säg det till kvinnan i Vietnam som tvättar för hand.

Han påpekade att vi i Sverige snabbare får tillgång till data om hur ekonomin går, och om hur många vargar som föds i landet, än om hur stora utsläppen av koldioxid är.

– Varför är inte koldioxidutsläppen lika viktigt som vargar? Energidebatten är inte på samma nivå i samhället. Det ger inte rätt budskap till entreprenörerna. Jag tror att entreprenörskap har en stor roll i att hitta lösningar till detta, avslutade han.

Axplock från ICSB-konferensens invigningsdag,  sammansatt av texter författade av Jonas Gustavsson och Åse Karlén, båda informatörer på Esbri (Esbribloggen)