Skatter för entreprenörskap – premiera våra risktagande jobbskapare!

Torsdagen den 2 februari bjöd Entreprenörskapsforum in till frukostlansering av rapporten Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt skriven av Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, Magnus Henrekson, professor och vd IFN, Arvid Malm, doktorand Entreprenörskapsforum och Johan Kreicbergs, vd Kreicbergs Utredning & Opinion och tidigare huvudsekreterare Entreprenörskapsutredningen.

Lars Backsell, grundare Recipharm, inledde seminariet i sin roll som ordförande för Entreprenörskapsforum. Han framhöll att situationen för entreprenörer skiljer sig idag från tidigare generationer, hur en förändring skett i inställning.

– Vi måste tänka på morgondagens entreprenörer, det är vår skyldighet att bidra till ett förbättrat läge.

Arvid Malm som skrivit rapportens inledande kapitel presenterade svenska entreprenörers situation och förutsättningar för ett framgångsrikt företagande.  Entreprenörer antar rollen som förändringsagenter vilka omordnar ekonomin och fungerar med småföretagandet som en viktig nödventil i ekonomin. Svenska entreprenörer särskiljer sig dock från resten av världen med en ovanligt låg tillväxtambition.

Arvid Malm

Pontus Braunerhjelm som sedan tog vid pekade på att nästan alla nya jobb uppstår ur små och medelstora företag samt att de riktigt stora företagen inte växer sig större i Sverige. Det finns indikationer på att skatterna i dagens Sverige inte främjar småföretagandet. Kapitalbeskattningen har i vissa fall fungerat som en dubbelbeskattning.

– Vi lever i en global skattemiljö där man måste ta hänsyn till och anpassa sig efter omvärlden, det innebär annars en riskexponering om skatterna avviker från konkurrerande marknader.

Pontus Braunerhjelm

För att göra entreprenörskapet attraktivt krävs mer än bara lönsamhet, sa Magnus Henrekson, näste författare upp på scen. Det behövs kontraktsöverenskommelser för att ge entreprenörerna utdelning på deras enorma risktagande. Att en entreprenör kan finansiera sig själv är väldigt ovanligt, entreprenören behöver stöd runt omkring sig, inte bara finansiärer utan även duktiga medarbetare, menade Henrekson.

– Social avgifter måste nå fram till innovatören. Det finns bra system för att få investeringar att nå innovationen, men när det gäller sparade pengar når de inte ända fram.

Magnus Henrekson

Ta del av Magnus Henreksons presentationsbilder >>

Leif Jakobsson, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, arbetar dagligen med justering och förbättring av Sveriges skatter. Han menade att regeringen har varit tydlig sen tillträdet att företagandet är avgörande för hur Sverige ska klara den globala konkurrensen.

– Utmaningar är till för att mötas, vi måste vässa oss ännu mer.

Leif Jakobsson

Jakobsson pekade även på fördelningspolitiska aspekter. Internationella mätningar visar tydligt hur ökade klyftor är negativt för tillväxt och att den svenska utvecklingen går åt fel håll. Jakobsson menar att det är viktigt att se till både input och output när det gäller skatter.

– Fördelningspolitiken måste möta omvärlden, entreprenörer bör stödjas samtidigt som vi måste se till att systemen är utformade så att de inte kan utnyttjas av andra än de som avses.

Annika Fritsch, skatteexpert hos Företagarna, framhöll att vi i Sverige har en hang up på stora företag och deras förtjänst medan fyra av fem faktiskt är anställda på ett mindre företag. Dessutom belyste hon att det är väldigt problematiskt att Sverige placerar sig i botten vad gäller skatter och arbetsmarknad. Det gynnar inte svensk konkurrenskraft eller våra svenska entreprenörer, som är otroligt viktiga jobbskapare.

Annika Fritsch

– Vi måste skapa bättre incitament för risktagande, våga satsa på våra företagare. Förändringar i skattesystemen och regelverken kommer att ge effekt.

Även om klimatet för små företag har förbättrats avsevärt de senaste åren är Annika Frisch orolig att de nya förslag som har presenterats riskerar att vända den positiva trenden.

– Systemet riskerar att bli ytterligare komplicerat och skapa sämre förtroende hos våra företagare, våra medlemmar är oroade.

Ta del av debattartikeln Fyra forskare: Värna jobbskapande företag i Dagens Industri.