Statens roll för tillväxt och innovation

Tisdagen den 30 september gästade den världskända professorn Mariana Mazzucato Stockholm och ett välbesökt seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Vinnova. Mariana Mazzucato forskar om sambandet mellan finansiella marknader, innovation och ekonomisk tillväxt och hennes bok The Entrepreneurial State: debunking private vs public sector myths  har placerat sig på flera topplistor för årets bästa böcker. I boken argumenterar hon för behovet att utveckla nya sätt att förstå statens roll för innovation och ekonomisk tillväxt. 

Pontus Braunerhjelm_Charlotte Brogren

Ett symbiotiskt ekosystem för innovation

Charlotte Brogren, gd Vinnova och Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, inledde seminariet med att hälsa alla välkomna. Brogren nämnde att statens roll för att främja tillväxt och innovation utgör en ständigt pågående diskussion och Braunerhjelm tyckte att det skulle bli mycket intressant att höra Mazzucatos presentation, där hon tilldelar staten en viktigare roll, givet att hon motsäger mycket av gällande paradigm. Eftermiddagens moderator Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationell strategi Vinnova, betonade att innovation inte är en naturkraft i sig, utan något som formas av lagar och regler och att statens roll därför är viktig.

Dagens huvudtalare Mariana Mazzucato, professor University of Sussex, inledde sitt anförande med att fastslå att det inte räcker med att prata om varken innovation eller stat. Det behövs ett regelverk som är mindre statiskt än idag, ett symbiotiskt ekosystem, framgångsexempel är t ex PPP-lösningar (Private Public Partnership).

Mazzucato fortsatte med att påpeka att näringspolitik åter är het fråga och att fokus förflyttats från de som tar (the takers) till dem som ger (the makers), dvs staten som finansiär står numera i blickfånget. Men dagens stora utmaningar kräver ett vidare perspektiv, menade Mazzucato.

Mariana Mazzucato2

Staten kan aktivt forma och skapa marknader

Vad är då statens roll för att stimulera tillväxt och innovation? I boken The Entrepreneurial State skriver Mazzucato att staten bör sätta en spelplanen och lösa marknadsmisslyckanden. Samtidigt måste komma bort från den Kafkaliknande föreställningen om att vara en trist byråkratisk organisation till att fånga mer av den privata sektorns Mark Zuckerbergska idé- och innovationsrika stjärnglans.

Mazzucato  menade att staten aktivt kan forma och skapa marknader, men för att göra det behövs nya verktyg för att mäta och utvärdera statliga investeringar.

– Det krävs målinriktade investeringar längs hela innovationskedjan.

Ett återkommande problem för innovativa startups är att finansieringen oftast är kortsiktig, spekulativ och exitfokuserad. Därför är statlig, mer långsiktig, finansiering av stor vikt för dessa företag.

Statens roll är alltså att våga investera och ta den höga risk som krävs för att få fram nya innovationer. Särskilt viktigt är det att forma generella marknader som t ex IT och nanoteknologi. Mazzucato påvisade vad som gör iPhonen så smart – pekskärmen, batterierna, GPS:en, SIRI osv – dvs teknologier som den amerikanska staten har utvecklat via DARPA och NASA m fl.

– Google tjänar stora pengar på en sökalgoritm som staten finansierat, men betalar samtidigt väldigt lite i skatt. Vem finansierar nästa stora hajp? Vem kickar igång den gröna revolutionen?

Mariana Mazzucato4

Minimera risker och dela belöningar

Enligt Mazzucato saknas ett tydligt ramverk för hur staten ska skapa den forskning och utveckling som inte sker naturligt av forskare och entreprenörer.

– Statens insatser kan skapa multiplikatoreffekter men det krävs att den aktivt går från att minimera risker till att dela risker och belöningar med dem som vågar investera.

Mazzucato menade att det är ett för stort fokus på statens misslyckande satsningar som t ex Solyndra medan solskenshistorierna som t ex Tesla inte lyfts som lyckade statliga innovationssatsningar. Ibland lyckas investeringarna – ibland inte, det viktiga är dock att de lyckade investeringarna ger tillräckligt stor utdelning för att kunna täcka förlusterna  och räcka till medel för nya satsningar.

Mazzucato avslutade sitt föredrag med att återigen lyfta fram att staten har en fundamental roll för att skapa tillväxt via innovationer  genom t ex inkomstvillkorade lån till företag, krav på återinvestering av vinster i innovationsfonder, statliga investeringsbolag samt nationella placeringsfonder. Det gäller att uppmuntra företag – med morot eller piska – att återinvestera i innovation.

Staten bör ta sig an marknadsmisslyckanden

Därefter var det dags för de inbjudna kommentatorerna att ge sina synpunkter. Först ut var Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation på Svenskt näringsliv. Han tyckte att Mazzucatos tankar var ganska okontroversiella, snarast triviala.

– Ingen vill att staten inte ska ha en roll. Men för länder som Sverige som redan når EU:s Barcelonamål om att satsa minst tre procent av BNP på forskning och utveckling är det inte en lika angelägen problemanalys.

Staten bör gå in där marknaden misslyckas, sa Krantz och hänvisade till att Mazzucato inte nämnt något om flertalet misslyckade statliga satsningar på olika kluster och dylikt.

Krantz tryckte på att det är problematiskt att använda skattepengar till riskfyllda satsningar samt att politiska organisationer agerar kortsiktigt. Han efterfrågade policyimplikationer av Mazzucatos forskning och spekulerade i att dessa skulle vara högre bolags- och marginalskatter – något som inte passar ihop med behovet av att attrahera talanger. Slutligen lyfte Krantz fram vikten av entreprenören och menade att det är viktigt att faktiskt notera vem som byggde t ex IKEA.

Ola Pettersson_Tobias Krantz

Statens återkomst – bidrar till återindustrialisering

Ola Pettersson, chefsekonom LO, tyckte att Mazzucatos bok var vältajmad, angelägen och intressant.

– Mazzucato erbjuder ett mer sofistikerat sätt att se på staten – som en del av ett ekosystem.

Av politiska skäl har den svenska staten på senare år haft en nedtonad roll. Mazzucatos bok kan stimulera en diskussion om staten som en välvillig aktör. Det här kan trigga statens återkomst, sade Pettersson.

Staten har – efter finanskrisen – en viktig roll att spela i att få tillbaka produktiviteten. Dessutom är staten betydelsefull för utbildningssystemet där vi har sett fallande resultat under senare år, fortsatte Pettersson.

Kommande regering har chansen att återindustrialisera Sverige och lyfta statens roll i det svenska innovationssystemet, ett Innovationsråd och främjande av innovationsupphandling är steg på vägen, avslutade Pettersson.

Maria Ludvigsson

Statliga förlustsatsningar – nej, tack!

Den tredje kommentatorn Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD, tryckte i sin tur på att staten bör hålla sig ur vägen så mycket som möjligt.

– Statliga satsningar på klusterkopior av Silicon Valley går inte med annat än förlust.

Ludvigsson ville snarare främja den enskilda entreprenören och citerade professor Josh Lerner: staten ska duka bordet men inte servera maten. Hon menade dock att det samtidigt behövs t ex infrastuktur, energi, försvar och utbildningssystem som staten bör tillgodose.

panel2mazzucato

Stat + engagerat näringsliv = återinvestering?

I den efterföljande diskussionen tryckte Mazzucato på att det krävs ett engagerat näringsliv vid sidan av staten. Hon hänvisade till att t ex Fiat inte självmant investerar i nya mer miljövänliga motorer och -menade att företagen bör återinvestera sina vinster för att skapa mer innovation och en långsiktigt hållbar ekonomi. Andra frågor som lyftes var (bristfällig) innovationsupphandling, om staten tränger ut ännu ej etablerade företag och svårigheten att implementera ett innovationssystem.

 Webb-tv: Se Mariana Mazzucatos föreläsning