Svenskarnas syn på entreprenörskap

I samband med ett seminarium presenterade Entreprenörskapsforum den svenska delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM), som är världens största entreprenörskapsundersökning. Studien mäter attityder, aktiviteter och ambitioner och baseras på 140 000 intervjuer i 54 länder (motsvarande ca 85 procent av världens BNP). I Sverige har 2 500 personer intervjuats.

Årets undersökning pekar på tre Sverigespecifika faktorer:

  • Sverige placerar sig överlägset i topp när det gäller anställd personal som definierar sig som entreprenöriella, dvs. det som brukar kallas intraprenörskap.
  • Sverige ligger i topp när det gäller individer som säger sig kunna identifiera en god affärsmöjlighet i sitt närområde, hela 70 procent av den vuxna befolkningen.
  • Trots detta är entreprenörskapet relativt lågt i en internationell jämförelse.

Pontus Braunerhjelm, som lett det svenska GEM-teamet bestående av Ulrika Stuart Hamilton, docent Kristina Nyström, ekonomie doktor Per Thulin och professor Carin Holmquist, fann undersökningens resultat delvis paradoxal.

– Svenskarna anser att det finns goda möjligheter att starta företag samtidigt som nyföretagandet är relativt lågt och tillväxtambitionen svag i unga företag. Istället får den entreprenöriella ådran utlopp i befintliga företag.

Svenska entreprenörer väljer med andra ord att vara anställa, menade Pontus Braunerhjelm

Mats Odell, ordförande i Näringsutskottet (KD), var delvis oroad över undersökningens slutsatser.

– Den låga graden av internationalisering är skrämmande.

– Det är viktigt att en stor grupp av svenskarna ser affärsmöjligheter.

Mats Odell ansåg att man borde införa riskkapitalavdrag och se över sjukförsäkringsreglerna för att förbättra möjligheterna för entreprenörskap.

Jennie Nilsson, ledamot av Näringsutskottet (S), menade att ett problem är att Sverige i många mätningar utgår från en låg nivå och att trenden är svag, vilket utgör ett problem om vi ska få nya företag och säkra välfärden framöver.

– Det behövs en mer aktiv näringspolitik, menade Jennie Nilsson.

Pontus Braunerhjelm avslutade med en reflektion.

– Låser vi in de anställda i företagen?

Ladda hem rapporten (pdf): Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2012

Rapportförfattarnas power point-presentation

Läs debattartikeln ”Allt fler startar eget” (SvD)