Företagens exportmönster och behovet av en avdramatiserad handel

Den 16 mars 2016 lanserade Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, professor respektive doktorand Jönköping International Business School, JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Det blev en diskussion om såväl export som import, globala värdekedjor, företagens exportmognad och behovet av att avdramatisera exporten, en del av den vardagliga handeln. 

Se webbutsändningen på Bambuser 

Riktade insatser bäst

Seminariets moderator Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum konstaterade inledningsvis att Entreprenörskapsforum har en lång rad rapporter på export-temat. Bland dessa kan nämnas Born Globals och Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?. Norlin välkomnade sedan Lucia Naldi och Andrea Kuiken upp på scenen för att presentera sin rapport.Pernilla NorlinPernilla Norlin

Till att börja med förklarade Andrea Kuiken att deras studie undersöker exportmönster för svenska företag. Något som inkluderar t ex hur länge ett företag stannar på en viss marknad, vilken region det rör sig om, ifall företaget lämnar marknaden och i så fall om det sedan återvänder.

– Sannolikheten att lämna en marknad är störst under det första året.

Kuiken fastslog att export är en större utmaning för små och medelstora företag (SMF) än för stora företag då dessa kan sprida sina risker mer. Ju mindre ett företag är desto mer selektivt måste det vara med vilken marknad det väljer. Hon visade även att allt fler företag väljer att internationaliseras vid en tidigare ålder. En fördel med detta är att dessa företag inte behöver ändra djupgående strukturer i högre grad.

– Samtidigt har dessa företag ingen etablerad struktur att falla tillbaka på vid eventuella misslyckanden.Andrea KuikenAndrea Kuiken

I studien visar Naldi och Kuiken att 60 procent av företagen kontinuerligt exporterade under den undersökta tidsperioden. Ca 20 procent lämnade exportmarknaden helt och ungefär lika många gjorde åter entré på exportmarknaden. Jönköpings län var den region som stack ut med nästan 80 procent kontinuerligt exporterade företag.

– Möjligen finns en koppling till Gnosjöandan, menade Lucia Naldi.

Författarna berättade även att familjeföretag har störst sannolikhet att kontinuerligt exportera, något de ansåg var bland det mest förvånande av resultaten. Författarna spekulerade i om det var relaterat till att familjeföretag planerar mer långsiktigt då familjens ekonomiska trygghet vilar på företagets framgång.

– Vi får inte heller glömma bort de unga företagen som exporterat men som inte gör det kontinuerligt.

Det är en grupp som fler insatser behöver riktas emot, menade Naldi. Särskilt med tanke på att tidigare forskning visat att det är svårt att övertyga företag att börja exportera om de tidigare inte visat intresse för frågan.Lucia NaldiLucia Naldi

Avdramatisera internationaliseringen

Lena Johansson, generalsekreterare, Sweden International Chamber of Commerce  var först att kommentera Kuiken och Naldis presentation. Hon reflekterade över att inget längre är Made in Sweden, en tredjedel av exporten beror av import. Produktionen i företagen är internationell. Tack vare de importerade insatsvärdena har svensk export fått högre förädlingsvärden.

– Internationalisering behöver inte vara så dramatisk, det är inte större att handla med andra länder än vad det är att bedriva handel mellan Skåne och Norrland.

Det hade varit intressant om även globala värdekedjor hade inkluderats i rapporten, sa Johansson som avslutande kommentar.Lena JohanssonLena Johansson

Därefter bjöds Helen Rönnholm, chef Regionala Exportrådgivare och småföretagarprogrammet, Business Sweden, att kommentera rapporten. Hon saknade aspekten om företagens exportmognad samt deras lönsamhet.

– Vilka är skälen till att företag försvinner från marknader? Är det makroekonomiska variabler?

Avslutningsvis fann Rönnholm en fråga särskilt intressant, nämligen om familjeföretags internationaliseringsmönster och en förstärkning av dessa kan leda till mer export.Helen RönnholmHelen Rönnholm

Carl B Hamilton, professor och särskild rådgivare till EU-kommissionen, gav sin syn på rapportens slutsatser utifrån ett politiker- och mottagarperspektiv. Han menade att den ökade exporten inte är ett mål i sig. Importen ger faktiskt fler jobb, se exempelvis på klädhandeln. Exporten utgörs ofta av kapitalintensiva företag. Om man ska bli exportör måste man hålla på med ganska komplicerade varor.Carl B Hamilton

Carl B Hamilton

– Internationell handel är annorlunda idag, företag är en del av en lång värdekedja istället för att producera hela slutprodukten, sa Hamilton till sist.