Vad kan molnet göra för Sverige och svenskt företagande?

Måndagen 10 juni höll VINNOVA och Entreprenörskasforum ett frukostseminarium om molntjänster och Big Data. Medverkade gjorde Åke Edlund, forskare KTH och Viktor Molander, VD Netigate. VINNOVAs enhetschef för IKT Joachim Karlsson och Entreprenörskapsforums VD Pontus Brunerhjelm hälsade välkomna. 

Pontus Braunerhjelm och Joachim Karlsson nära

Pontus Braunerhjelm och Joachim Karlsson

Åke Edlund som har skrivit rapporten Cloud Computing -Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs var seminariets första talare.

­ – Jag ska prata om molnet men jag har även lagt in Big data eftersom molnet börjar bli som att prata om internet år 2001. Det har redan funnits väldigt länge samtidigt är det mer avancerat än internet vilket fortfarande gör det relevant.

– Molnet är ett ekosystem av leverantörer, utvecklare och användare av mjukvara, allting levererat som tjänster över internet.

Idag ligger mycket av den svenska innovationskraften i mjukvaruteknik snarare än hårdvaruteknik. Med hjälp av molnteknik kan företag inte bara globalisera sina tjänster enkelt utan även  snabbt nå nya kunder och marknader. Det är också tydligt att molnet är viktigt för att det börjar bli ett måste för dem som jobbar med informations- och kommunikationsteknik.

Ett exempel på ett framgångsrikt molnföretag är amerikanska Dropbox som genom att erbjuda sin tjänst globalt via molnet har kunnat expandera enormt fort. Dropbox grundades av två studenter från MIT som tyckte att det saknades bra tjänster för att spara och dela information. De startade företaget 2007 och släppte sin första produkt i september 2008. I höstas hade de 100 miljoner registrerade användare och betalande kunder från 175 länder.

Åke Edlund

Åke Edlund

Molnteknik kan också hjälpa företagen att hantera klassiska problem som uppstår när företag expanderar. Skillnaden mellan att själv äga infrastrukturen och att använda sig av  en tjänst i molnet kan vara helt avgörande för företags förmåga att växa och överleva. Lite förenklat kan man säga att molntjänster är viktiga för moderna entreprenörer eftersom de enklare, snabbare och billigare kan tillgodose infrastuktursbehov. Ett exempel på detta är tillverkarna av spelet Angry Birds som plötsligt fick 50 miljoner användare på 35 dagar, något de knappast hade kunnat hantera om det hade använt sig av sin egen infrastruktur, sa Åke Edlund.

– Vi har idag ganska många bra exempel på tekniskt avancerade svenska molnföretag som Spotify, Soundcloud och Klarna. Vi skulle dock behöva många fler.

Lite om stor data

Åke Edlund menade att det finns ett gyllene tillfälle för framtida entreprenörer eftersom det i nuläget saknas resurser och kompetens för att ta hand om och analysera big data. Det handlar om att med internetbaserade blir information tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. Du kan med lätthet analysera kunders konsumtionsvanor etc och genom att extrahera information ur denna data får du en konkurrensfördel gentemot andra företag. Men det krävs anställda med en kombination av kompetensen hos en matematiker och en hacker för att kunna tillgodogöra sig information ur datan.

Netigate – en svensk solskenshistoria bland molnen

Nästa talare var Netigates VD Viktor Molander som pratade om sin erfarenhet av att starta och driva ett molnbaserat företag. Netigate finns i molnet i flera olika bemärkelser, dels äger de ingen egen infrastruktur utan har hela sin teknikplattform i molnet och dels finns också den tjänst som de erbjuder sina kunder i molnet. Dessutom tar kunderna ofta del av sina Netigatetjänster tillsammans med andra molntjänster.

När Victor Molander startade Netigate 2006 var det ett hobbyprojekt där han kodade ihop ett program tillsammans med en vän. Då fanns inte begreppet molnet på det sättet som det gör idag. Men molntekniken gjorde ändå stor skillnad när de startade företaget, i och med att Netigate redan från början levererade sin tjänst i molnet så hade de i princip inga investeringskostnader för hårdvara och infrastruktur.

Victor Molander

Victor Molander

Idag är Netigate Europas ledande leverantör av enkätundersökningar digitalt och gör i princip alla typer av undersökningar man kan tänka sig. Företaget har 70 anställda och ungefär 1100 företagskunder i 30 olika länder.

­- Vi har faktiskt inte haft något kapitalbehov utan har kunnat driva bolaget utan extern finansiering från vare sig riskkapital, banklån eller andra typer av krediter. Detta med lönsamhet från första året till den storlek vi har nu. Det hade aldrig varit möjligt utan monteknologin.

Molnteknologin betyder också att Netigate bara har en enda version av sin programvara, vilket betyder att utvecklingsprocesserna blir betydligt enklare och kan drivas mycket mer snabbfotat. En annan stor skillnad är att molnteknologin också påverkar förutsättningarna för att arbeta. I och med att utvecklingsverktygen och plattformarna för tjänsternaockså finns i molnet krävs det väldigt lite kontorsinfrastruktur, vilket också gör det billigt och enkelt att driva bolaget. Molnet har med andra ord på flera olika sätt påverkat företagets möjlighet att växa och utvecklas.

Victor Molander berättade att Netigate ofrivilligt blivit en spelare inom Big Data i och med att företagets tjänster finns i molnet. Via kundernas undersökningar kan de få in få in ett par 100 miljoner rader data på en dag. Mycket av denna data analyseras av kunderna men i datamängden finns också metadata som visar på mönster exempelvis i hur, när och var människor svarar på enkäter etc

Efter seminariet presenterade Joachim Karlsson också VINNOVAS två nya utlysningar.

Forska&Väx »

Innovativ IKT »

Se seminariet i sin helhet »

Läs rapporten: Cloud Computing -Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs

Pontus Braunerhjelm och Joachim Karlsson

Pontus Braunerhjelm och Joachim Karlsson