Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

Den lokala samhällsandan, det sociala kapitalet, är kittet som binder samman en ort och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse. Det handlar om de normer  och den tillit mellan människor som gör sig gällande på en plats och som leder till hur väl ett samhälle kan organisera sig. När nås en optimal nivå som får goda effekter för det lokala entreprenörskapet och vilka exempel finns på detta?

 

Välkommen till lunchseminarium tisdagen den 28 februari då professor Hans Westlund, KTH och ekon dr Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum, presenterar en policysammanfattning baserad på Handbook of social capital and regional development. Centrala frågeställningar som diskuteras är:

 

  • Vad är gott social kapital och kan socialt kapital vara dåligt?
  • Vad kan ett gott social kapital leda till vad gäller regional utveckling och entreprenörskap?
  • Hur förnyas det sociala kapitalet?

 

Kommenterar gör Kristina Alsér, styrelseordförande Tillväxtverket och tidigare landshövding i Kronobergs län och Markus Berensson, Förste landstingsrådssekreterare med ansvar för regionplanering SLL. Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum modererar.

 

Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3tr, Stockholm

När? 28 februari kl 12.00-13.00. Registrering och lunchmacka från kl 11.30.

Hur? Anmäl dig här!

Följ oss på: