Den industriella 3D-revolutionen

Den 30 januari bjuder Entreprenörskapsforum in till en frukostlansering av rapporten 3D-printing – Economic and Public Policy Implications, författad av Maureen Kilkenny, professor och Senior Fellow vid National Center for Food and Agricultural Policy, USA.

Rapporten beskriver bl a globala ekonomiska effekter av 3D-printing, tekniken och framtida användningsområden samt belyser den viktiga frågan om vi står inför en industriell 3D-revolution. Vid seminariet diskuteras även 3D-teknikens ekonomiska och politiska implikationer ur ett svenskt perspektiv.

bildrad_3D

Rapporten kommenteras av Marie Alpman, reporter Ny Teknik, Erik Borälv, ansvarig Öppen innovation Vinnova, och Ralf Carlström, general manager Höganäs Digital Metal. Dessutom finns Evald Ottosson från 3D-printerföretaget Protech på plats för att demonstrera hur 3D-printing kan gå till . Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH modererar seminariet.

Välkommen!

När: Torsdagen den 30 januari 2014, kl 08.00-10.00. Frukost från kl 07.30.
Var: Summit Grev Turegatan 30, lokal Razorfish
Anmälan: info@entreprenorskapsforum.se

 

Rapporten ges ut inom Näringspolitiskt forum, Entreprenörskapsforums mötesplats med fokus på förutsättningar för det svenska näringslivets utveckling och för svensk ekonomis långsiktigt uthålliga tillväxt. Ekonomiskt stöd har bl a erhållits av PwC.

Logo_samarbete_PwC

Följ oss på: