En innovationspolitik för framtiden – OECD utvärderar Sveriges innovationssystem

Inför valet 2014 arrangerar Entreprenörskapsforum en seminarieserie med fokus på innovation och innovationspolitik. I serien lyfts frågor om Sveriges konkurrenskraft och innovationsstyrka samt idéer för framtidens innovationspolitik. 

Det första seminariet i serien tar avstamp i OECDs utvärdering av Sveriges innovationssystem och policy som publicerades i februari 2013 (OECD Reviews of Innovation: Sweden).

Den 28 november presenteras och diskuteras OECD-rapporten om det svenska innovationssystemet, för första gången offentligt, i Entreprenörskapsforums regi. Hela författarteamet är på plats för att presentera rapporten och diskutera Sveriges innovationspolitiska utmaningar tillsammans med en namnkunnig panel från näringslivet och politiken.

Bildrad_28nov_ny

Medverkar gör:

Rapportförfattarna från OECD:
Gernot Hutschenreiter
Michael Keenan
Michael Stampfer
Alistair Nolan

Ola Asplund, utredningschef IF Metall
Margareta Norell Bergendahl, professor KTH och vice preses, IVAs Presidium
Mats Odell (KD), ordförande i Näringsutskottet
Jens Spendrup, styrelseordförande Spendrups
Åsa Söderström Jerring, styrelseproffs och ledamot IVA
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH (moderator)

När: 28 november 2013, kl 09.00-11.30
Var:  7A Strandvägen, Strandvägen 7A, Stockholm
Anmälan: Seminariet är fullbokat. Inga fler anmälningar mottages.

Följ oss på: