Entreprenöriell finansiering – Friends, fools and family vs bank credits

Tisdagen den 12 oktober besöker den välrenommerade amerikanske professorn David T Robinson, Duke University, Fuqua School of Business, NBER och SIFR, Entreprenörskapsforum. Han diskuterar kapitalstruktur i och kreditgivning till nya och växande företag: Var söker entreprenörer kapital? Spelar företagstyp någon roll? Vad betyder bankernas lånevillkor?

img_bildrad_robinson

David T Robinson presenterar rapporten ”The Capital Structure Decisions of New Firms”.  Medverkar gör även Anna Hallberg, vice VD och finansdirektör, ALMI och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum, och professor i nationalekonomi, KTH.

När, var, hur?
Tisdagen den 12 oktober kl. 15.00–17.00 hos Entreprenörskapsforum,
Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe, varmt välkommen!

Anmälan
Fyll i  formuläret nedan

(För att skicka anmälan måste autentiseringsfönstret längst ned på sidan fyllas i. Om du inte kan läsa tecknen i fönstret, tryck på knappen med kretsloppssymbolen till höger om textrutan för att generera en ny uppsättning tecken. Denna funktion används för att undvika spam)

The event have ended - no more registrations are allowed.

Följ oss på: