Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforums Filantropiska forum ett seminarium kring FNs 17 globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen.

Agenda 2030 är mycket ambitiöst formulerad och farhågor har rests angående såväl implementering som finansiering. Utan en bred samverkan mellan näringsliv och samhälle kommer det bli mycket svårt att nå målen. Inom filantropiområdet pågår en stark utveckling med bl a nya finansierings- och samarbetsformer mellan det offentliga, den tredje sektorn och näringslivet. Filantroper bidrar inte enbart med ekonomiska resurser utan ofta även med innovativa lösningar på samhällsutmaningar. På så vis kan filantropi ses som ett samhälleligt riskkapital. På seminariet diskuteras:

  • Hur ska samarbeten mellan akademi, offentlig sektor, näringsliv, NGOs och stiftelser organiseras för att uppnå optimal effekt av insatta resurser?
  • Vilka drivkrafter finns idag för gränsöverskridande lösningar för att nå de globala utvecklingsmålen?
  • Vilka är de svenska utmaningarna och var kan Sverige göra skillnad?

Seminariet utgör en nationell mötesplats för diskussion om hur vi når hållbarhetsmålen tillsammans med representanter för forskning, näringsliv, politik och samhälle.

Program

13.00 Inledning

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH (moderator)
Eva Krutmeijer, grundare och vd EKKO AB (moderator)

13.15 Förändringskrafter; företagande, filantropi och forskning
Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare i FN
Annika Söder, kabinettssekreterare Utrikesdepartementet
Ingrid Petterson, gd Formas
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy – grundare Data Act Lab

14.30 Kaffe

15.00 Företagen och filantropi som förändringskraft

Diana Amini, global Manager H&M Foundation
Magnus Billing, vd Alecta
Alexandra Mörner, arbetande styrelseordförande, Axfoundation
Lena Pripp-Kovac, head of Sustainability, IKEA of Sweden
Amir Sajadi – grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan

16.15 Samverkan – förändringsaktörer i samhället

Maria Andersson Willner, ledamot utrikesutskottet Socialdemokraterna
Margareta Norell Bergendahl, professor KTH
AnnaMaria Oltorp, chef för enheten för forskningssamarbete SIDA
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna
Stefan Swartling Peterson, chief of Health, Unicef

17.30 Mingel

Var? Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
När? Torsdag 19 oktober kl. 13.00 – 17.30. Registrering från kl. 12.30
Hur? OBS! Seminariet är fullbokat.  Anmäl dig här för en plats i kön!
Kontaktperson: Britt-Marie Nordström projektledare Entreprenörskapsforum, telefon 070-562 96 33.
SVT Forum sänder seminariet i sin helhet i SVT2 den 24 oktober 2017 kl. 09.00-13.00.

Följ oss på: