Öresundsregionen vs Stockholm – nya konkurrensvillkor

Boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen” (Dialogos) bygger på material från 20 forskare och analyserar Öresundsregionens utveckling efter brons tillkomst och dess framtida potential. Ansatsen har varit bred, och i materialet ingår bland annat en omfattande ungdomsundersökning, ekonomisk analys av regionens utveckling inklusive företagens vinstnivåer och finansiering, hedonistisk analys av fastighetsvärden, migration, godstrafikanalys samt studier av kunskapsinnehåll i olika branscher och av hur regionen mäter sig internationellt som forskningsmiljö jämfört med bland annat Stockholm.

Utöver en bred status blickar analysen framåt och identifierar kritiska områden för framtida tillväxt. Dessa kretsar kring infrastruktur, kunskapsmiljöer och hanteringen av institutionella hinder.

Boken och seminariet vänder sig till alla som har intresse för framväxten av stora kreativa metropoler, där Stockholm och Öresundsregionen intar en särställning i Norden.

 

PROGRAM
Inledning och välkomsthälsning

14:00 Ilmar Reepalu, Finansborgarråd, Malmö Stad.

Sammanfattning av Boken ”Öresundsregionen – den kreativa metropolen”
14.15 Sammanfattning: De nya komparativa fördelarna 1 – infrastruktur.
Professor Åke E Andersson, JIBS och Sereco

14.45 De nya komparativa fördelarna 2 – kompetens.
Professor Christian Wichmann-Matthiessen, Köpenhamns universitet

15.15 Institutioner som barriärer för nytt entreprenörskap.
Docent Johan Eklund, Entreprenörskapsforum

15.45 Paus

16:00 Paneldiskussion: De nya komparativa fördelarna – Har Stockholm och Öresundsregionen vad som krävs?
Claus F. Baunkjaer
, VD Femern A/S
Peter Honeth
, statssekreterare Utbildningsdepartementet
Ursula Berge
, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR
Pia Kinhult
, regionstyrelsens ordförande Region Skåne
Åke E Andersson, professor JIBS och Sereco R&D
Christian Wichmann-Matthiessen
, professor Köpenhamns universitet

17.00 -18.00 Releasemingel


MEDVERKANDE
Ilmar Reepalu
är Kommunstyrelsens ordförande i Malmö Stad, har bakgrund som arkitekt och har som finanskommunalråd sedan 1994 gått i spetsen för en förnyelse av Malmö från varvsstad till kunskapsekonomi.

Åke E Andersson är professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Sereco R&D. Han har tidigare varit verksam vid OECD och Kungliga Tekniska Högskolan samt chef för Institutet för framtidsstudier. Han har mottagit Asiens främsta utmärkelse inom forskning, Hondapriset.

Christian Wichmann-Matthiessen är professor och institutsledare vid Geografisk institut på Köpenhamns universitet. Han är bland annat medlem i den danska regeringens infrastrukturkommission.

Johan Eklund är docent och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Johan har även varit verksam vid George Mason Universitetet i USA.

Claus F. Baunkjaer är VD för Femern A/S som bygger en fast förbindelse i Fehmarn för 50 miljarder kronor. Baunkjær har varit avdelningschef på Transportministeriet och kontorschef på Finansdepartementet i Danmark.

Peter Honeth är sedan 2006 statssekreterare i Utbildningsdepartementet, med förflutet bland annat som universitetsdirektör i Lund och en viktig aktör när Sverige landade den internationella ESS-anläggningen i Lund.

Pia Kinhult är regionstyrelsens ordförande i Region Skåne som hanterar såväl infrastruktur som utvecklingsfrågor i regionen. Pia sitter i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting och har ett förflutet som företagare.

Ursula Berge är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Hon har ett förflutet på Arbetsmarknadsdepartementet och som chef för tankesmedjan Agora och förekommer ofta i den allmänpolitiska svenska debatten.

PRAKTISK INFORMATION
När:
12 februari 2013 kl.14.00-17.00.
Var: IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Pris: 350 kr/pers. Moms tillkommer. Pris inkl bok är 600 kr, ange detta vid anmälan.
Hur: Genom anmälan via formulär. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Sista anmälningsdag är den 5 februari 2013.

Medarrangör(er)

Följ oss på: