Litet land, gränslösa marknader – Svenska företag i en globaliserad värld

webb_puffEntreprenörskapsforums mötesplats Globaliseringsforum bjuder den 21 mars in till en heldagskonferens som behandlar globaliseringens främsta utmaningar ur svenskt perspektiv.

Samtliga rapportförfattare som bidragit till Globaliseringsforums rapportserie medverkar och ytterligare intressanta personer ger sitt bidrag till samtalet runt dessa viktiga frågor. Under dagen diskuteras bl a:

  • Hur väl står sig Sverige i en ökande global konkurrens och hur positionerar vi oss bäst i en global ekonomi?
  • Hur väl rustade är våra små svenska företag för internationalisering?
  • Vilken roll spelar storföretagen för Sveriges konkurrenskraft och dynamik?
  • Vilka möjligheter har Sverige som exportland och vilka är de svenska företagens främsta utmaningar och möjligheter ur ett globaliseringsperspektiv?

PROGRAM
08:30 Registrering och kaffe 

09:00    Välkommen och inledning
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH
Ulf Berg, VD Business Sweden, ordf. styrgruppen globaliseringsforum

Leif Johansson, styrelseordförande Ericsson
Magnus Nilsson, co-founder och CFO, iZettle
Ronald Fagerfjäll, journalist och författare

10:00  Svenska företags konkurrenskraft, dynamik och internationalisering
Martin Andersson professor CIRCLE Lunds universitet
Olof Ejermo docent CIRCLE Lunds universitet
Christian Ketels, forskare Handelshögskolan i Stockholm/Harvard Business School
Ronald Fagerfjäll, journalist och författare

10.45  Kaffe

11.15   Offentliga insatser för exportfinansiering
Ari Kokko, professor Copenhagen Business School, lanserar den femte rapporten i Globaliseringsforums rapportserie
Kommentar:
Cecilia Bergh, vd Mando Group
Susanne With, Exportkreditnämnden

12.15  Lunch

13:00 Småföretag, kompetens och internationalisering
Leona Achtenhagen, professor JIBS Jönköping
Kommentar:
Ulf Berg, vd Business Sweden
Håkan Nordström, chefekonom Kommerskollegium

13.30  Global Strategy and Supply Chains in SMEs: Now and in the Future
Tomas G Hult, professor Broad College of Business, Michigan State University. (OBS på engelska)

14.30  Kaffe

14:45  Utmaningar och möjligheter för svenska företag i en globaliserad värld
Medverkande:
Stefan Jonsson, professor Uppsala universitet och Tillväxtanalys
Per Frankelius, docent Linköpings universitet
Kommentar:
Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet

16:00 Programmet slut 

_________________________________________________________

Datum: 21 mars 2013

Plats:  Wallenbergsalen, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Moderator: Pontus Braunerhjelm/Maria Adenfelt, Entreprenörskapsforum

Anmälan: via mejl till Britt-Marie Nordström, projektledare Entreprenörskapsforum. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.

Följ oss på: