Swedish Schumpeter Lecture 2017 – Mark Skousen

Den 3 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum Swedish Schumpeter Lecture 2017. I år föreläser Dr Mark Skousen. Han är mest känd för att framhäva GO – Gross Output som ett nytt kompletterande mått till BNP och hur svängningar i företagens investeringar kan förutsäga BNP upp till 12 veckor i förväg.

Till skillnad från BNP-måttet fokuserar GO på utbudssidan i ekonomin och visar därmed också på företagares och entreprenörers känslighet för konjunktursvängningar. Skousens arbete har t ex fått BEA (U.S Bureau of Economic Analysis) att komplettera sin publicering av BNP-utvecklingen med utvecklingen av GO.

Mark Skousen är presidential fellow vid Chapman University i Kalifornien. Han har undervisat vid Columbia Business School och var tidigare ekonomisk analytiker för Central Intelligence Agency, CIA. Han tog sin PhD i nationalekonomi vid George Washington University. Mark Skousen är författare till över 25 böcker, bl a The Structure of Production och Making of Modern Economics. Han blev nyligen utnämnd till en av världens mest inflytelserika levande ekonomer.

Läs mer om Mark Skousen

Kommenterar gör Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet, Lena Hagman, chefekonom Almega och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH. Seminariet modereras av Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Föreläsning och diskussion hålls på engelska.

Efter seminariet är du välkommen att stanna och mingla över vin och snittar!

Läs mer om föreläsningsserien Swedish Schumpeter Lectures.

När: tisdagen den 3 oktober kl 15.30–17.00 med efterföljande mingel (kaffe och registrering från 15.00).
Var: GT30 (tidigare Summit), Grev Turegatan 30
Hur: Anmäl dig här
Kontaktperson: Ylva Skoogberg, Entreprenörskapsforum

Följ oss på: