Utlandsfödda och företagens internationalisering – lyfter företagens tjänsteexport?

Den 24 oktober lanserar Entreprenörskapsforum en rapport om hur migration kan främja företags och länders internationalisering. Nya insikter förmedlas om den roll som utlandsfödda spelar för internationalisering av tjänstehandel. På frukostseminariet ges ökad förståelse för internationaliseringens drivkrafter rent generellt och mer specifikt vad migration betyder för Sveriges position i den globala ekonomin.

Forskningen visar att internationaliserade företag generellt sett är mer produktiva och anställer fler personer än andra företag. Samtidigt sysslar de flesta företag varken med export eller import eftersom de hämmas av informella hinder som bristande nätverk. Här kan utrikes födda spela en roll för företagens internationalisering genom att underlätta handel mellan hemländer och födelseländer för att på så sätt främja ett företags tjänsteexport. På seminariet diskuteras:

  • Hur kan utlandsfödda underlätta internationaliseringen?
  • Vilken roll har utlandsfödda för företagens tjänsteexport?
  • Vilka behövs för att ytterligare stärka utlandsföddas möjligheter att främja företagens internationalisering?

Bildrad_24okt_3

Medverkande
:
Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega
Maroun Aoun, vd, Internationella Företagarföreningen (IFS)
Magnus Lodefalk, ekon dr, Örebro universitet
Andreas Hatzigeorgiou,  fil dr, Lunds universitet 
Hasse Karlsson, Grundare Exportstiftelsen

Ytterligare deltagare kan tillkomma

Information:
Plats: Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr.
Datum: fredagen den 24 oktober
 kl 08.00 – 09.30 (Frukostmacka och kaffe från 07.30).
Anmälan sker via mejl till Marcus Larsson 

Följ oss på: