Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

Välkommen till seminarium och boklansering den 21 augusti 2012

Entreprenörskapsforum, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) bjuder in till lanseringen av boken Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt? Författare är Pontus Braunerhjelm, professor KTH, vd Entreprenörskapsforum, Klas Eklund, adjungerad professor Lunds universitet, Senior Economist SEB, och Magnus Henrekson, professor, vd IFN.

I takt med ökad globalisering och hårdnande konkurrenstryck blir innovationer allt viktigare. Från olika håll ställs krav på att stärka den svenska innovationspolitiken. Men risken är att innovationspolitik likställs med enbart satsningar för att få fram högteknologiska produkter. Då missar man att innovativa produkter krävs i alla branscher och verksamheter. Och att strukturer, hierarkier och produkter ständigt måste utmanas. Det är entreprenörerna som driver förändring genom att utmana, testa nytt och utveckla nya affärsmodeller. En framgångsrik innovationspolitik måste därför skapa mekanismer för att omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter. Det krävs även institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap i hela samhällsekonomin. Utifrån en grundlig genomgång av ekonomisk forskning om tillväxt och entreprenörskap menar författarna att Sverige behöver ett innovationspolitiskt ramverk. Syftet, liksom för ramverket för finans- och penningpolitiken, är att skapa politisk långsiktighet och förutsägbarhet. Förslagen sammanfattas i tio innovationspolitiska principer för ett mer innovativt Sverige. Dessa tio ”budord” är utgångspunkten för seminariet där ledande företrädare för svensk politik, näringsliv och forskning tillsammans med författarna diskuterar hur Sverige kan bli mer entreprenöriellt.

 

Tid: Tisdagen den 21 augusti 2012, kl. 09:00–11:30. Seminariet följs av mingel och enklare lunch med smörgås, dryck och kaffe. Alla deltagare får ett exemplar av boken utan kostnad.

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan: Via IVAs kalendarium på www.iva.se senast den 16 augusti 2012. OBS! Begränsat antal platser.

För ytterligare information kontakta Kirsti Häcki, e-post kh@iva.se, tel 08-791 29 56.

 

Program

09:00 Inledning

Marcus Wallenberg, styrelseordförande, SEB och ledamot i IVA

 

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

Pontus Braunerhjelm, professor KTH, vd Entreprenörskapsforum

Klas Eklund, adjungerad professor Lunds universitet, Senior Economist SEB

Magnus Henrekson, professor, vd IFN

 

Hur kan ett ramverk stärka innovationspolitiken?

Håkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartementet

Peter Honeth, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Hans Lindberg, statssekreterare, Finansdepartementet

 

Innovationspolitiken – vilka är näringslivets förväntningar och prioriteringar?

Rune Andersson, styrelseordförande, Mellby Gård och ordförande i IVA-projektet Innovationskraft Sverige

Anders Ekblom, global utvecklingschef och vd, Astra Zeneca Sverige

Tobias Krantz, chef Utbildning, forskning & innovation, Svenskt Näringsliv

Hjalmar Winblad, vd Wrapp

 

Hur kan ett innovationspolitiskt ramverk bidra till policyarbetet?

Charles Edquist, professor, CIRCLE, LU, och ledamot i regeringens Forskningsberedning

Göran Marklund, direktör, ställföreträdande gd externa frågor, VINNOVA

Sara Modig, ämnesråd, projektledare för den nationella innovationsstrategin, Näringsdepartementet

Björn O. Nilsson, vd IVA

 

Avslutande diskussion

 

11:30 Mingel med enklare lunch

 

Samtalsledare: Mia Odabas

 

Följ oss på: