Samtal om jämställt företagande

Varmt välkommen till frukostsamtal den 8 mars i Örebro om ett mer jämställt företagande. Kvinnor ska, enligt mål 5 i FNs globala Agenda 2030, ha fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Forskning visar dock att färre kvinnor än män startar företag. Trots framsteg har särskilt små bolag ytterst få kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

  • Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet?
  • Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet?
  • Hur får vi fler kvinnor på ledande poster i svenskt näringsliv?

Du får lyssna till Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum, Anna Ragén, VD Örebro Universitet Holding AB och VD Inkubera, Monica Thyresjö, Group Director  Mercuri Urval, Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen, samt Christina Öberg, professor Örebro universitet. Pernilla Norlin, vice VD och kommunikationschef Entreprenörskapsforum leder samtalet.

När, var, hur?
Datum och tid: Torsdag 8 mars kl. 08.00 – 09.30. Registrering och frukost från kl. 07.30.
Plats: Elite Stora hotellet, Örebro.
Anmälan: via anmälningsformulär. Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk.

Följ oss på: