Storföretagens roll i kunskapsekonomin

I rapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? framkommer att Sverige sedan 1990-talskrisen har genomgått en betydande strukturomvandling, där tjänstebranscher växer i sysselsättning medan industrin faller tillbaka.

Sverige är idag ett land där tillväxt av jobb i första hand skapas av små och medelstora företag i tjänstebranscherna. Betyder detta att de stora kunskaps- och teknikintensiva företagen i industrin minskar i betydelse i Sverige och att näringspolitiken i större grad bör inriktas på småföretag? Nej, säger rapportförfattaren Martin Andersson, professor BTH och forskare Entreprenörskapsforum, de är inte ”dussinföretag” utan drivande aktörer i svenskt näringsliv.

På seminariet diskuteras bl a:

  • Sysselsättning och förädlingsvärde drivs i ökande utsträckning av mindre tjänsteföretag, på vilket sätt bidrar storföretagen?
  • Hur uppstår nya kunskaps- och teknologibaserade företag, och hur ser vi till att dessa växer?
  • Hur ser samspelet ut mellan stora och små företag i termer av avknoppningar och uppköp?

Medverkande
Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH
Pontus de Laval, Chief Technology officer Saab
Martin Edlund, vd Minesto AB
Amelie von Zweigbergk, chef Industriell utveckling Teknikföretagen
Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

När? Tisdag 23 maj kl. 12.00–13.30. Kaffe, lunchmacka och registering från kl. 11.30.
Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm.
Hur? Anmäl dig via formulär

Följ oss på: