Till, från och mellan marknader – småföretag på export

Global connections

Den 16 mars 2016 lanserar Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, lektor respektive doktorand JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de återvänder eller söker sig till nya marknader.

Tillgång till internationella marknader innebär många möjligheter, framförallt för länder med små inhemska marknader som Sverige. Regeringen lyfter fram att globalisering och export innebär stora möjligheter för tillväxt, jobb och välstånd. Export är det vanligaste sättet för mindre företag att komma ut på internationella marknader och samtidigt är internationalisering en komplex process genom vilken mindre företag ofta behöver stöd för att lyckas.

Vid seminariet diskuteras bl a:
• Hur rör sig svenska små och medelstora företag till, från och mellan marknader?
• Hur kan svenska små och medelstora företag ute i världen bäst stödjas?
• Vilka möjligheter innebär alltmer globaliserade marknader för svenska jobb och tillväxt?

16mars_bildrad 2Medverkar gör:
Carl B Hamilton, professor och Special Adviser on Trade Policy to the EU Commissioner for trade Cecilia Malmström
Lena Johansson, generalsekreterare, Sweden International Chamber of Commerce
Andrea Kuiken, doktorand, JIBS
Lucia Naldi, professor, JIBS
Helen Rönnholm, chef Regionala Exportrådgivare, Business Sweden
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef, Entreprenörskapsforum (moderator)

 

När: onsdag 16 mars 2016 kl 12.00-13.30. Lunchmacka serveras från 11.30.
Var: Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm
Hur: Anmälan här! Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk.

 

Följ oss på: