Välfärd utan vinster?

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt och idag finns ett utredningsförslag som föreslår ett vinsttak. Samtidigt fyller vinstdrivande företag inom välfärdssektorerna en viktig funktion för ökad effektivitet och produktivitet. Kontroversen kretsar huvudsakligen kring frågan om vinster är förenligt med, eller står i motsats till, tillhandahållandet av välfärdstjänster av hög kvalitet. Så vad är värdet av valfriheten?

På seminariet presenteras en policysammanfattning om vinster i välfärden, av Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, och en SIFO-undersökning om bl a svenskarnas inställning till vinster inom välfärdssektorerna, dessutom ställs följande frågor:

  • Hur stora tror svenskarna att vinsterna är? Hur stora är de egentligen? Hur påverkas opinionen?
  • Hur inverkar vinstmotivet på verksamheter inom välfärdssektorn?
  • Finns det skäl att tro att vinstsyftande aktörer agerar bättre eller sämre än andra?
  • Vad betyder konkurrens för kvaliteten i svensk välfärd?

Medverkande:
Rune Andersson,
Mellby gård
Ulrika Lorentzi,
Utredare LO
Annie Lööf
, partiledare Centerpartiet
Toivo Sjörén, opinionschef SIFO
Britta Wallgren, vd Capio S:t Görans Sjukhus

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och BTH

När? Onsdag 22 mars kl. 08.00–09.30. Kaffe och frukostsmörgås från kl. 07.30.
Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm.
Hur? Anmäl dig via formulär

Följ oss på: