Amerikansk entreprenörskapsforskare belönas med 100 000 euros

PRESSMEDDELANDE 2009-01-29

Den amerikanske professorn Scott A. Shane tilldelas det prestigefyllda forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research. Shane, som är professor i ekonomi vid Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, tilldelas priset för framstående och inflytelserika resultat inom entreprenörskapsforskning. Prissumman är på ansenliga 100 000 euros, tack vare en donation av entreprenören Rune Andersson, Mellby Gård.

–    ­Professor Shane är en ytterst komplett entreprenörskapsforskare som gett betydande bidrag till vår kunskap om entreprenörskap ur flertalet viktiga aspekter”, säger professor Magnus Henrekson, priskommitténs ordförande, i en kommentar.

Shanes bidrag har influerat forskningen inom fältet och han har även medverkat till att förstärka entreprenörskap som ett legitimt forskningsområde inom samhällsvetenskapen.

–      Shanes forskning spänner över hela entreprenörskapets spektra; han studerar allt från små företag som imiterar existerande affärsidéer till teknikintensiva, riskkapitalfinansierade större bolag. Shane har bidragit till att öka kunskapen om individens roll, affärsmöjligheten som sådan, och miljön där entreprenörskapet uppstår”, fortsätter Henrekson.

Global Award for Entrepreneurship är det nya namnet på FSF-NUTEK Award som delades ut under åren 1996–2008 av FSF och Nutek. Priset, som delas ut årligen , har rönt omfattande internationell uppmärksamhet. Tidigare pristagare har forskat kring frågor som rör bl.a. småföretags betydelse för sysselsättning, entreprenörskapspolitik, regionala tillväxtfaktorer och innovationer i småföretag.

Bakom priset står Forum för Småföretagsforskning, FSF, Institutet för Näringslivsforskning, IFN och Nutek, Verket för näringslivsutveckling.

För mer information om Global Award for Entrepreneurship Research, besök prisets webbplats eller kontakta projektledare Mikael Jorstig,   +46 70 226 00 50  .