Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

I Sverige debatteras urbaniseringens orsaker och konsekvenser flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi? Det tonläge och de argument som lyfts fram i debatten kan ge intrycket av att urbanisering uteslutande handlar om Sveriges tre storstadsområden kontra övriga Sverige. Är det så?

I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna. Vidare förklarar de vad agglomerationsteori är för något, hur städer fungerar och varför allting är dyrare där. Övergripande frågor som diskuteras vid seminariet är:

  • Vad driver urbaniseringen?
  • Betyder urbanisering att endast storstäderna växer på landsbygdens bekostnad?
  • Hur ska en stad se ut? Byggd på höjden eller utbredd med effektiv kollektivtrafik?
  • Vad ska regional- och sammanhållningspolitiken satsa på? Platsen eller individers utveckling?

I diskussionen deltar, förutom Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH och Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum och JIBS,  Julia Branting, samhällsbyggnadschef Burlövs kommun och Katrien Vanhaverbeke, sektionschef lokal och regional utveckling Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och ordförande Regionalpolitiskt forum, modererar.

Visst låter det spännande? Se till att anmäla dig!

När? Tisdag den 13 mars kl 12.00-13.30. Kaffe och lunchmacka från kl. 11.30.
Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr
Hur? Anmäl dig här