Braindrain av landsbygden ger smartare Stockholmare

En ny artikel har publicerats i Journal of Regional Science av Lina Ahlin, doktorand CIRCLE Lunds universitet, Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH. De har tittat närmare på när högutbildade fattar beslutet att lämna landsbygden och flytta till en stad.

Att högutbildade som vuxit upp utanför storstäderna söker sig till städerna för att arbeta är i sig ingen nyhet utan bevisas återigen av Ahlin, Andersson och Thulin. Dock saknas det kunskap om när valet sker och vilka det är inom gruppen högutbildade som är mer benägna att lämna landsbygden och flytta till en större stad. För det första visar Ahlin, Andersson och Thulin att personer som växer upp på landsbygden och har höga gymnasiebetyg samt föräldrar med högre utbildning och studietradition oftare flyttar till större städer. Sannolikheten att börja jobba i Stockholm, Göteborg eller Malmö bland ungdomar som växer upp på landsbygden är särskilt hög bland de som har höga gymnasiebetyg och högutbildade föräldrar.

För det andra visar analysen att valet att flytta till någon av Sveriges storstäder (Stockholm, Göteborg eller Malmö) styrs redan vid valet av studieort. Flera av de topprankade universiteten och högskolorna i Sverige är lokaliserade i Sveriges storstadsregioner. De lockar till sig studenter med höga betyg och från familjer med studietradition som sedan väljer att stanna kvar i storstäderna efter examen. Storstäderna erbjuder med andra ord dels bra utbildningsmöjligheter, dels en bred och dynamisk arbetsmarknad. Detta innebär i praktiken en ”brain drain” av landsbygden.

Ett betydelsefullt resultat i studien är att storstädernas attraktionskraft tycks vara särskilt stark i valet av studieort, vilket betyder att den historiska lokaliseringen av toppuniversitet har ett betydande inflytande på flödena av humankapital mellan Sveriges olika regioner. Analysen pekar också på vikten av att analysera rörligheten av personer innan arbetsmarknadsinträde för att få en helhetsbild av rörligheten av humankapital.

Ett spännande framtida forskningsområde är att studera hur livsval i form av familjebildning påverkar flyttmönster samt när och vilka högutbildade personer som väljer att flytta tillbaka till landsbygden. Vilka kännetecken har de regioner som lyckas locka tillbaks de här personerna?

Läs hela artikeln här.