18-10-15

Framtidens vård mer decentraliserad

Dagens vård är ohållbart organiserad och kommer att gå under om den inte förändras. Det skapar ett utrymme för entreprenörskap, t.ex. nätläkartjänster som Kry eller Min  Doktor. Tyvärr har vårdsystemet reagerat genom att ifrågasätta eller motverka sådana tjänster. Men i stället borde vårdsystemet börja jobba med den entreprenöriella utvecklingen, skriver Entreprenörskapsforums Joakim Wernberg i Sydsvenskan.

LÄS MER
18-10-13

Born Globals – tillväxt och uppskalning?

Den 16 oktober lanseras policysammanfattningen Born globals – kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag? författad av Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH och Torbjörn Halldin, enhetschef Makroanalys Svenskt Näringsliv. Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, Kajsa Hedberg, vd SISP och Jan Grigo, senior underwriter EKN kommenterar. Välkommen!

LÄS MER
18-10-12

Festskrift till Braunerhjelm: entreprenören motorn för ekonomisk tillväxt

I tolv kapitel hyllas Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, i en festskrift som publiceras i anslutning till hans 65-årsdag. Bland bidragen märks Lars Leijonborg med Globaliseringsrådet tio år senare, Gunnar Eliasson med Från anställd mot lön till entreprenör på jobbet och Karolina Ekholm med Pontus och forskning om multinationella företag.

LÄS MER
18-10-04

250 miljarder fattigare! – Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027

Sverige ligger tyvärr inte längre vid den ekonomiska fronten. Den 13 november bjuder Entreprenörskapsforum in till ett högaktuellt och angeläget frukostsamtal om de svenska produktivitetsproblemen. Seminariet tar avstamp i en ny policysammanfattning författad av Johan Eklund och Per Thulin. Medverkar gör även John Hassler, professor IIES och Annika Winsth, chefekonom Nordea.

LÄS MER
18-10-02

Regleringar hämmar konkurrens

I artikeln ”Product regulations and persistence of profits: OECD evidence” nyligen publicerad i Journal of Regulatory Economics visar Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Emma Lappi att produktmarknadsregleringar resulterar i en snedfördelning av resurser. Framförallt handels- och investeringsregleringar innebär en potentiell kostnad för en ekonomis konkurrenskraft.

LÄS MER