Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?

Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, dvs lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Den svenska modellen med företrädaransvar saknas dessutom i våra nordiska grannländer, varför?


Företrädaransvaret är samtidigt ett medel som skatteverket kan använda för att skydda statsfinanserna men även andra företag från osund konkurrens. Företrädaransvaret riskerar dock att få stora konsekvenser för enskilda individer som kan drabbas hårt av reglerna. Vad får egentligen företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser för individen och för samhället? Välkommen till rapportlansering tisdagen den 7 november.

Andra frågor som diskuteras på seminariet är:

  • Kan effektivare regler skapas?
  • Kan den enskildes rättssäkerhet stärkas?
  • Hur kan risken minskas för att företag avvecklas i onödan?

Medverkande:
Roger Persson Österman, professor juridiska fakulteten Stockholm universitet
Jörgen Hellman, vice ordförande Skatteutskottet (S)
Annina H Persson, professor Örebro universitet
Carl Göransson, vd Rättvis skatteprocess
Larry Söder, ledamot Skatteutskottet (KD)
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH

 

När? Tisdag 7 november kl. 08.00–09.30. Kaffe och frukostmacka från kl. 07.30.
Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm.
Hur? Anmäl dig via formulär

Följ oss på: