Forskning om evolutionär ekonomi belönas med 100 000 euro

globalaward2015_etta (2)Global Award for Entrepreneurship Research 2015 tilldelas Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Sidney Winter får priset för sin forskning om dynamisk konkurrens; hur företags möjligheter att tillgodogöra sig innovationer skapar olika teknologiska möjligheter och vilka mekanismer som påverkar företagens kompetensuppbyggnad.

Professor Winters forskning har haft stort inflytande på tre områden.

  1. Förståelsen av hur teknologisk förändring inom företag påverkar organisatoriska rutiner och förnyelse.
  2. Empirisk och teoretisk analys av hur och varför företag kan tillgodogöra sig innovationer och hur detta skiljer sig mellan branscher.
  3. Hur företag utvecklar dynamiska kompetenser.

– “Hans arbete har påverkat vår förståelse av entreprenörskap i stort, inklusive forskning kring entreprenörskap, management, ekonomi samt teknologi och innovation management”, säger professor Charlie Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och ordförande i priskommittén.

Sidney Winter har dessutom spelat en viktig roll i internationellt utbyte mellan forskare, bl.a. genom redaktionellt arbete för vetenskapliga tidsskrifter, doktorandhandledning och policyarbete.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm den 20 maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

 

För ytterligare information:
Pernilla Heed, projektledare Global Award for Entrepreneurship Research, 070 372 74 76.
Charlie Karlsson, professor JIBS och ordförande i priskommittén 070 582 06 77.