Avslutade forskningsprojekt

• Finansiella regleringar och företagsdynamik

Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd och professor Entreprenörskapsforum

 

• Entreprenörskap, regleringar, och dynamiska marknader

Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, professor

 

• Kompetensförsörjning för tillväxt

Ansvarig forskningsledare: Johan Eklund, vd och professor Entreprenörskapsforum

 

• Små- och medelstora hälso- och sjukvårdsföretags internationalisering

Ansvarig forskningsledare: Maria Adenfelt, Entreprenörskapsforum

 

• Uppdrag välfärd – Hur fungerar framtidens välfärdstjänster?

Ansvarig forskningsledare: Maria Adenfelt, Entreprenörskapsforum

• Green funding – affärsmöjligheter i hållbar ekonomi

Ansvarig forskningsledare: Maria Adenfelt, Entreprenörskapsforum

• Entreprenörskapets ekonomi

Finansiär: Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelse
Ansvarig forskningsledare: Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH

 
Ett innovationspolitiskt ramverk 

Forskare: professor Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Klas Eklund, seniorekonom och Magnus Henrekson, vd och professor IFN.
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ,
Publikationer: Braunerhjelm, P., Eklund, K. och Henrekson, H., 2012 Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?, Samhällsförlaget, Stockholm,
Braunerhjelm, P., Eklund, K. och Henrekson, H.,2012, ”Ett ramverk för innovationspolitiken”, Ekonomiska samfundets tidskrift, 65, 2, 72—85.
Braunerhjelm, P., Eklund, K. och Henrekson, H., 2013 “En effektivare innovationspolitik”, Ekonomisk Debatt, 41, 27-38.
Braunerhjelm, P och Henrekson, H., 2014, A Framework for Innovation and Entrepreneurship Policy, presented at th Conference on National Systems of Entrepreneurship Mannheim 20-21, November 2014

 

• Klimatinnovation kräver nationell samverkan

Svenskt och internationellt stöd till miljöteknik har ett starkt fokus på export av produkter och tjänster men nya affärsmodeller och teknologier bör utvecklas för att lösa de globala miljöutmaningarna.
Ansvarig forskningsledare: Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet