Enrico Deiaco

Forskningsområden

Enrico Deiaco är forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid KTH. Under 2020 har han främst varit projektledare för Integration Sverige. Han har mångårig erfarenhet av frågor om utvärdering, innovation och tillväxt kopplat till ny teknik. Enrico kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på Tillväxtanalys med ansvar för forsknings- och innovationspolitiska studier. Han har tidigare arbetat som vd för forskningsinstitutet SISTER (Institutet för studier av utbildning och forskning) samt Akademisekreterare vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har också arbetat vid Europeiska Kommissionen som policyexpert.

CV och publikationslista Google Scholar Citations Pressbilder
Kontakt
Enrico Deiaco
Entreprenörskapsforum
Grevgatan 34, 3 tr
forskningsledare
076-884 57 83

 

Följ oss på: