Hälsingland 4 Business, H4B

Följeforskare Anna Kremel, doktorand, Entreprenörskapsforum

Syftet med H4B är att via en stark samordning och ökat samarbete mellan offentliga tillväxtaktörer främja entreprenörskapet i hela Hälsingland. Projektet drivs under ledning av ett regionalt partnerskap där kommunalråd, representanter för regionala aktörer/program/forskning, näringslivschefer i berörda kommuner samt vd för ALMI Företagspartner Gävleborg är representerade.  ALMI Företagspartner Gävleborg är formellt projektägare.

Projektet arbetar efter en modell kallad apelsinen. Varje klyfta i apelsinen representerar ett arbetsområde: kommunerna arbetar främst med näringslivsutveckling medan ALMI arbetar med företagsutveckling. Som ett led i detta finns ALMIs konsulter representerade i respektive kommun för att möta företagen. Projektet har förlängts sedan 2008 och sträcker sig nu från mars 2009 till februari 2010.

Utvecklingen i projektet går mot en högre grad av samverkan, dels kommunerna emellan, dels mellan ALMI Företagspartner och kommunerna. Aktörerna tycks ha funnit sina roller och en början till samverkan är tydlig – den diskuteras, men frågan är hur långt man är villig att gå? Det handlar om att våga släppa vissa områden, att dela med sig och att kompromissa. Anna Kremel har i en inledande rapport skrivit om samverkan i begynnelsefasen och finner att aktörerna har svårt att gå från ord till handling. Finns det underlag/resurser för t ex en näringslivschef, ett näringslivskontor och starta-eget-kurser i varje enskild kommun? Och kan resurserna användas effektivare genom ännu högre grad av samverkan?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anna Kremel.
Projektet har också en egen webbplats