Entreprenörskap, småföretagen, teknikskiften och avregleringar

Från och med 2009 har Entreprenörskapsforum fyra forskningsområden. Ett av dessa är ”Entreprenörskap, småföretagen, teknikskiften och avregleringar”. Forskningsområdet kommer att behandla frågor som:

Bidrar entreprenörer och småföretag till en dynamisk utveckling på marknader som avregleras? Är entreprenörer och mindre företag särskilt viktig för kommersialisering av vissa teknologier (låg- visavi högteknologi) eller har ny teknik varit avgörande för entreprenörers och småföretags möjlighet att slå sig in på tidigare reglerade marknader? Är marknadsturbulens (stora bruttoflöden av in- och utträde) viktigt för framväxten av dynamiska marknader? Hur viktig är interaktionen mellan små- och stora företag för marknadsdynamik? Vilka är policyimplikationerna?

Forskningen präglas av policyrelevanta frågeställningar och bedrivs på ett sådant sätt att forskningens oväld eller kvalitet inte kan ifrågasättas. Entreprenörskapsforum vill axla rollen som den naturliga kunskapsbasen och samarbetsparten för beslutsfattare på alla nivåer inom offentlig, politisk och privat sektor i frågor som rör entreprenörers och de mindre företagens villkor.