Forskningslyftet

I projektet Forskningslyftet studeras offentligt finansierad forskning som en avgörande faktor för svensk konkurrenskraft. Projektet kommer undersöka den offentliga forskningens betydelse för kompetensförsörjning, samt för forskning, utveckling och innovation i den privata sektorn.

Projektet kommer även visa hur finansieringsformer och styrning av forskning kan utformas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att gynna Sverige som kunskapsnation.

Projektet förväntas bidra till att lyfta debatten om svensk forskning, och väcka intresse hos politik och allmänhet för satsningar på forskning som en viktig komponent i ett samhällsbygge som klarar framtidens utmaningar.