Referensgrupp Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader

Till forskningsprojektet finns en referensgrupp som fungerar som bollplank till forskarna. De diskuterar vilka frågeställningar som är angelägna att belysa, hur forskningsresultaten ska tolkas och tillämpas osv. Referensgruppen träffas regelbundet under projektets gång. Forskarna arbetar förstås under full vetenskaplig frihet och svarar själva för problemformulering, metodval, analys och slutsatser.

Referensgruppen består av:

  • Tomas Lööv, sakkunnig Näringslivets regelnämnd, NNR
  • Claes Norberg, skatteexpert Svenskt Näringsliv
  • Henrik Sjöholm, chef politik, analys och opinion, Företagarna
  • Marie Reinius, konsult och f d vd Svenska Riskkapitalföreningen
  • Daniel Wiberg, ekon dr och departementssekreterare Finansdepartementet

Inadjungerade:

  • Pontus Braunerhjelm, vd och professor Entreprenörskapsforum och KTH
  • Linda Dastory, doktorand Entreprenörskapsforum
  • Johan Eklund, docent och forskingsledare Entreprenörskapsforum och JIBS