Forskningsrapporter (DEV)

Följande forskningsrapporter är utgivna av Entreprenörskapsforum. Vissa av skrifterna är publicerade i samverkan med andra organisationer.

 

RAPPORTER 2017

Svensk konkurrenskraft – har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan? – Johan Eklund och Per Thulin (red)

Företrädaransvar – kan det avskaffas? – Roger Persson Österman

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017, Pontus Braunerhjelm (red)

Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensivaföretag för Sverige?, Martin Andersson

Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?, Roger Svensson

Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt, Braunerhjelm, Eklund, Henrekson, Kreicbergs och Malm

 

RAPPORTER 2016

En värld i rörelse 1990–2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv, Johan Norberg

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap, Johan Eklund (red)

Blockchain – Decentralized Trust, David Bauman, Pontus Lindblom och Claudia Olsson

Den svaga länken – Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet, Olof Ejermo

The Entrepreneurial Challenge – A Comparative Study of Entrepreneurial Dynamics in China, Europe and the US, Pontus Braunerhjelm (red)

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016, Pontus Braunerhjelm (red)

Inventering av den svenska innovationspolitiken – Forsknings- och innovationspropositionerna 2008 och 2012, Johan P Larsson

International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SMEs, Lucia Naldi och Andrea Kuiken

Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda, Johan P Larsson

RAPPORTER 2015

A review of the circular economy and its implementation, Almas Heshmati

Swedish Economic Forum Report 2015 – Vinster, välfärd och entreprenörskap, Johan Eklund (red)

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad, Johan Eklund och Per Thulin

Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential, Maria Adenfelt Kristin Burrescia

Sharing Economy – Embracing change with caution, Anna Felländer, Claire Ingram och Robin Teigland

The Entrepreneurial Code – A Comparative Study of Entrepreneurial Dynamics in China, Europe and the U.S., Pontus Braunerhjelm, (red)

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2015, Pontus Braunerhjelm, (red)

Innovation utan entreprenörskap?, Johan P. Larsson

Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras (Slutrapport Uppdrag Välfärd)

RAPPORTER 2014

Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?, Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk

Företagsskattekommittén och entreprenörskapet, Arvid Malm (red.)

Entreprenörskap i Sverige 2014, Pontus Braunerhjelm (red.)

Sociala innovationer i välfärden – Förutsättningar för ett E-hälsokonto, Vivian Vimarlund

Civiliserade marknader? Introduktion till ett nytt sätt att förstå och organisera välfärdens marknader, Claes-Fredrik Helgesson

Sources of capital for innovative startup firms, Anna Söderblom och Mikael Samuelsson

I välfärdsproduktionens gränsland, Mats Tyrstrup

Varför upphandlar inte offentlig sektor fler innovationer?, Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling, Åke E. Andersson och David Emanuel Andersson

Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård, Anders Anell (rapport inom projektet Uppdrag välfärd)

20 Years of Entrepreneurship Research –From small business dynamics to entrepreneurial growth and societal prosperity, Pontus Braunerhjelm (red.)

The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity?, Cristina Chaminade, Davide Castellani and Monica Plechero

Patentboxar som indirekt FoU-stöd, Roger Svensson

3D printing – Economic and Public Policy Implications, Maureen Kilkenny

 

RAPPORTER 2013

Mobilising Private Funds for the Transition to a Sustainable Economy, Maria Adenfelt, Mark Sanders och Ulrika Stavlöt

OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik

Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper Amelie Silfverstolpe

Swedish Economic Forum Report 2013 – Institutioner och incitament för innovation Pontus Braunerhjelm red

Entreprenörskap i Sverige 2013 Nationell GEM-rapport 2013

Offentliga insatser för exportfinansiering Ari Kokko

Skolmarknaden – nya vägar framåt Fredrik Bergström och Emanuel Welander (rapport inom projektet Uppdrag välfärd)

Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund Mats Bergman (rapport inom projektet Uppdrag välfärd)

RAPPORTER 2012

Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs Åke Edlund

Swedish Economic Forum Report 2012 – Entrepreneurship, norms and the business Cycle Pontus Braunerhjelm (Red.)

Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen? Martin Andersson, Sten Dieden och Olof Ejermo

Innovationer, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik Örjan Sölvell och Göran Lindqvist

Entreprenörskap i Sverige 2012 Nationell GEM-rapport 2012

Born globals Torbjörn Halldin

Sweden’s position in the global economy Christian Ketels

Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? Gustav Martinsson

The current state of the venture capital industry Anna Söderblom

RAPPORTER 2011

Entreprenöriella universitet Lars Bengtsson

Internationalization competence of SMEs Leona Achtenhagen

Kompetensutveckling i mikroföretag Anders Lundström och Carina Holmgren

Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare – Swedish Economic Forum Report 2011 Pontus Braunerhjelm (red.)

Entreprenörskap i Sverige Nationell GEM-rapport 2011

 

RAPPORTER 2010

En innovationsstrategi för Sverige – Swedish Economic Forum Report 2010
Pontus Braunerhjelm (red.)

Översättning av entreprenörskap till skolans praktik
Carina Holmgren

 

RAPPORTER 2009

2009: 4 ”Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling”
– Swedish Economic Forum Report 2009

2009:3 ”Sysselsättningsindex 2009”

2009:2 ”Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag”
Anders Lundström & Anna Kremel

2009:1 ”Den företagsamma skolan”
Carina Holmgren


RAPPORTER 2008

2008:7″FSFs Företagsklimatindex 2008″ – Ladda ned rapporten (.pdf)
Pontus Braunerhjelm & Anna Kremel

2008:6 ”Bridging the Functional and Territorial Views on Regional Entrepreneurship and development”
Bengt Johannisson & Åsa Lindholm Dahlstrand (red)

2006:5 ”Entrepreneurship and Innovation Policies – The Case of Sweden”
Moa Almerud, Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, Anders Lundström

2008:4 ”Arenor för entreprenörskap”
Karin Berglund & Anders W Johansson (red)

2008:3″Entrepreneurship and Innovation Policies – Analysing measures in European countries”
Anders Lundström, Moa Almerud and Lois Stevenson

2008:2 ”Så skulle det kunna bli – Visionen av ett effektivare, rättvisare och vitalare svenskt vårdsystem”
Karl-Henrik Pettersson

2008:1 ”Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet”
Anders Lundström & Elisabeth Sundin (red)

RAPPORTER 2007

2007:19 ”Entreprenörskap i Grund- och Gymnasieskolor – En kvantitativ studie”
Carina Holmgren

2007:18″Entreprenörskap och företagsklimat – en studie av attityder i Västernorrlands län”
Carina Holmgren

2007:17 ”Entreprenörskap och skolan – Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?”
Karin Berglund & Carina Holmgren

2007:2 ”Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag – huvudrapport ”
Anders Lundström, Anna Kremel & Eva-Britt Hult

2007:1 ”Konstruktion av entreprenörskap – teori, praktik och interaktion”
Monica Lindgren & Johann Packendorff


RAPPORTER 2006

2006:4 ”Den företagsamma förvaltningen”

2006:3 ”Entrepreneurship Policy in the People’s Republic of China”
Lois Stevenson & Anders Lundström

2006:2 ”Den svenska sjukvården – hur långt kan vi låta marknaden ta hand om vården?”
Karl-Henrik Pettersson

2006:1 ”Entreprenörskap och tillväxt – Kunskap, kommersialisering och ekonomisk politik”
Pontus Braunerhjelm och Johan Wiklund (red.)


RAPPORTER 2005

2005:7 ”Entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan”
Carina Holmgren

2005:6 ”Entrepreneurship Policy – Theory and Practice” (Springer)
Anders Lundström och Lois Stevenson

2005:5 ”Pioneeers in Entrepreneurship and Small Business Research” (Springer)
Hans Landström

2005:2 ”Creating Opportunities for Young Entrepreneurship” (Executive summary.pdf, 30 sid)
Anders Lundström (red.)


RAPPORTER 2004

2004:5 ”Den offentliga sektorns entreprenörer”
Elisabeth Sundin (red.)

2004:4 ”Det nya företagets samhälle”
Karl-Henrik Pettersson

2004:3 ”Entreprenörskapsandan i Örebro och Västernorrlands län – en studie av 18- och 35-åringar”
Carina Holmgren

2004:2 ”Skapa din framtid – en utvärdering av Open for Business”
Carina Holmgren

2004:1 ”Det exploderande storföretaget”
Karl-Henrik Pettersson