Filantropiska investeringar i fokus

Torsdagen den 28 augusti anordnade European Venture Philanthropy Association (EVPA) och Entreprenörskapsforum en dag om filantropiska och sociala investeringar. Förmiddagen ägnades åt EVPA:s skandinaviska medlemmar. Organisationer från Sverige, Danmark och Norge samlades och diskuterade venture philanthropy (VP) i Skandinavien.

Francois de Borchgrave
Francois de Borchgrave

Morgonen innehöll också en presentation av Francois de Borchgrave, vd Kois Invest, som nyligen etablerat en social impact bond (SIB) i Belgien. Förmiddagen avslutades med en nätverkslunch där både EVPA-medlemmar och organisationer intresserade av venture philanthropy deltog.

Eftermiddagen bestod av en workshop om venture philanthropy för även icke-EVPA medlemmar. Anne Holm Rannaleet, vd IKARE och styrelseledamot i EVPA, var först ut och talade om de utmaningar som det moderna samhället står inför. (Ladda ned Anne Holm Rannaleets presentation)

– Vi behandlar fortfarande samma frågor som vi gjorde för 20-30 år sedan. Om vi inte har lyckats med de gamla modellerna så kanske vi behöver nya?

Anne Holm Rannaleet
Anne Holm Rannaleet (tredje från vänster)

Anne Holm Rannaleet förklarade vidare att satsningen på venture philanthropy kan åstadkomma vad de gamla modellerna inte har gjort. Att ge svältande människor mat kommer att hjälpa dem på kort sikt, men inte på lång sikt. Venture philantrophy kan underlätta människor i nöd att hjälpa sig själva. Anne Holm Rannaleet förklarade också att satsningen på filantropi handlar om att matcha filantropins grundtanke med andan i att investera.

Katinka Greve Leiner
Katinka Greve Leiner

Därefter berättade Katinka Greve Leiner, vd FERD och styrelseledamot i EVPA om hur de använder filantropiskt riskkapital inom FERD.

Christine Castille, Community Communication Director EVPA, var den sista av de tre talarna. Hon förklarade att Syftet med EVPA är att öka såväl effektiviteten hos organisationer som praktiserar VP/SI som att öka den totala mängden resurser i sektorn. Ett sätt att göra detta på är att erbjuda plattformar för människor att få kontakt med varandra inom området. Christine Castille fortsatte sedan att diskutera satsningen på venture philanthropy.

– Den sociala avkastningen bör vara viktigare, eller åtminstone lika viktig, som den ekonomiska belöningen.

Christine CastilleEVPA
Christine Castille (tredje fr vänster)

Christine Castille talade därefter om EVPA som en bred organisation baserad på fem byggstenar. Den första, och förmodligen den viktigaste, är att samla organisationer inom området filantropiskt riskkapital. Den andra är att bygga en bättre förståelse för sektorn. Detta följs av att höja kunskapsläget genom att kommunicera forskning till sina medlemmar. De två sista byggstenarna är marknadsföring genom att informera en bredare målgrupp om filantropiskt riskkapital och att inspirera genom att ha en stark röst på EU-nivå.

Samtal1

Efter en kort kaffepaus var det dags för ”dating sessions” där de sex organisationerna Kois Investera, Den Sociale Kapitalfond, Reach for Change, Entreprenörskapsforum, FERD och Forum för social innovation på Malmö högskola fick möjlighet att berätta om sina respektive arbeten i mindre grupper. Deras erfarenheter skiljer sig något, men engagemanget för filantropiska investeringar är desamma.

Samtal2

Följ oss på: