GEW Sweden

GEW_bildkollage_webb

 

2010 tecknade Entreprenörskapsforum ett treårigt avtal med Global Entrepreneurship Week om att stå som svensk värd för evenemanget. I och med detta skapades GEW Sweden och under tre år utgjorde vi, tillsammans med över 300 organisationer, den svenska delen av en global rörelse.

De tre årens kampanjer har inneburit mobilisering av närmare 300 aktörer och nära nog lika många evenemang. Baserat på siffror som togs fram 2010, är en rimlig uppskattning att GEW Sweden nått fler än 30 000 personer genom egna och andras evenemang, samarbetspartners och kommunikationsplattformar (webb, Twitter och Facebook)  under denna treårsperiod.

Entreprenörskapsforum har initierat och upprätthållit samarbete med en rad intressanta organisationer,  flera för oss välkända men även en hel del nya. Ni har alla likvärdigt bidragit till den succé som GEW Sweden har varit och vi tackar er för ert engagemang! Några av höjdpunkterna under de tre åren med GEW är:

  • Global Challenge som genomfördes i samarbete med Student Competitions under första kampanjen 2010. Denna fick status som sanktionerat evenemang globalt och bidrog till att den svenska kampanjen uppmärksammades.
  • Good Morning har utvecklats till ett av Stockholms mest givna arrangemang för personer med intresse för start-ups, entreprenörskap, framtidsbranscher och nätverkande. Evenemanget håller enormt hög kvalitet på talare och attraherar 600+ deltagare årligen.
  • Den globala innovationstävlingen Idea to Product (I2P) har under två kampanjer (2011 och 2012) haft sin världsfinal på KTH under GEW.
  • Vecka 45 har varit ett stående inslag i GEW Sweden. Ett fantastiskt entreprenörskapsinitiativ med bas i Linköping som engagerar stora delar av näringslivet i regionen.
  • Örebroregionen deltog för första gången 2012 med en ambitiös satsning på seminarier, möten och aktiviteter för att lyfta entreprenörskap och innovation i regionen. GEW Örebro var även en mötesplats för att främja kvinnors företagande.

Under åren har Entreprenörskapsforum också medverkat i Global Entrepreneurship Congress, GEC, en kick-off inför årets GEW för alla arrangörer. Där fick vi 2011 inspirera nytillkomna arrangörer i hur man genomför en lyckad GEW-vecka. Tips och råd delades även ut i plenum på konferensen med över 300 deltagare från nästan alla medverkande länder. GEC har genomförts i Dubai, Shanghai och Liverpool under våra verksamhetsår.

Entreprenörskapsforum har slutfört sitt uppdrag men vi hoppas givetvis på en fortsättning för Global Entrepreneurship Week i Sverige. Är du och din organisation intresserad av att ta över stafettpinnen? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

Följ oss på: