Global entreprenörskapsrapport: Sverige tvåa i affärsmöjligheter

Entreprenörer i EU-länder är mest internationaliserade men mindre optimistiska än andra vad gäller entreprenöriella möjligheter. Sverige ligger dock på andra plats vad gäller hur entreprenörer uppfattar affärsmöjligheter. Dessutom är Sverige det sjätte mest internationaliserade landet i EU, 27 procent av entreprenörerna har minst 25 procent av sina kunder utomlands. Detta enligt den årliga rapporten från Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

GEM_Globalreport_2014_webbetta

 

I GEM-rapporten framkommer att afrikanska entreprenörer anser sig ha bäst möjligheter och kompetens att agera entreprenöriellt kombinerat med lägst rädsla för att misslyckas.

Entreprenörer inom EU är mindre optimistiska och ligger på de lägsta nivåerna globalt avseende hur de uppfattar sina affärsmöjligheter. Grekland ligger på 19,9 procent, Kroatien 18,4 procent, Slovenien 17,2 procent, Spanien 22,6 procent, Portugal 22,9 procent avseende andelen av den vuxna befolkningen som upplever goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor. Motsvarande för Sverige är 70,1 procent, näst högst bland samtliga deltagande länder.

För att mäta graden av internationalisering har GEM tittat på andelen kunder som bor utanför en entreprenörs hemland. Nästan 70 procent av företagarna i Afrika, med undantag av Sydafrika, har inte en enda kund utanför sina respektive länder. De högsta nivåerna av internationalisering (minst 25 procent av kunderna utomlands) hittades i EUs ekonomier: Luxemburg 42 procent, Kroatien 38 procent och Belgien på 33 procent. Sverige hamnar på sjätte plats i EU med 27 procent.

– Det finns några länder som sticker ut med höga nivåer avseende internationella ambitioner. Ofta karaktäriseras dessa länder av små hemmamarknader, hög innovativ förmåga och förhållandevis avancerad produktion. Sverige är ett litet och exportberoende land som passar in i denna kategori, säger Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

FullSizeRender

Maria Adenfelt, forskningsledare och docent Entreprenörskapsforum

Om undersökningen: I den 16:e upplagan av den årliga globala GEM-rapporten, som lanseras på Global Entrepreneurship Monitors årsmöte i Monterrey, Mexiko, deltog över 200 000 personer och cirka 3 900 nationella experter på entreprenörskap. Studien har genomförts i 73 länder och representerar 72 procent av världens befolkning och 90 procent av världens totala BNP.

Den fullständiga GEM-rapporten finns tillgänglig här.

 

För intervjuer och kommentarer:

Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet,
076-768 84 05.

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, 072-965 55 69.