Livesändning: Universitetsrankning – till vilken nytta?

Jiao Tong-universitetet i Shanghai rankar årligen cirka 12 000 lärosäten i världen. I årets universitetsgranskning, som presenterades den 15 augusti, placerar sig tre svenska universitet bland världens 100 främsta. Det rör sig om Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Vad betyder rankningen för universitet, forskare och studenter i praktiken?

Den 1 september arrangerar Entreprenörskapsforum och Lunds Universitet ett gemensamt seminarium om universitetsrankningars nytta.

Via länken nedan kan du följa seminariet live. Sändnigen början 13.oo den 1 september.


Logorad_1sept

Följ oss på: