Entreprenörskap är frihet

 

– Någon gång i livet måste man ta en risk.

Mitt i livet klev Rune Andersson av karriären som toppchef i näringslivet för att tillsammans med Carl Bennet köpa medicinteknikföretaget Getinge. Rune Andersson var då vd för industrikoncernen Trelleborg AB och erbjudanden om nya VD-jobb saknades inte. Men det kliade fingrarna. Rune Andersson ville förverkliga en dröm som han haft länge: att starta eget.

– Hade jag haft förutsättningarna hade jag startat företag när jag var ung, berättar Rune Andersson.

Men uppvuxen i ett arbetarhem, med en far som var vägarbetare och en mor som var brevbärare, fanns inte de ekonomiska förutsättningarna. I stället gjorde Rune Andersson en oerhört snabb karriär inom industrin och blev vd och koncernchef för Trelleborg vid 38 års ålder. Några år senare då han byggt upp tillräckligt med kapital dök ett ”unikt tillfälle” upp.

Han och Carl Bennet erbjöds att köpa Getinge, där Rune Andersson varit vd under 70-talet, som blev den första byggstenen i Rune Anderssons företagsimperium.

– Det svåra är det första förvärvet. Sen är det inte så svårt, berättar Rune Andersson och får det att låta väldigt enkelt att bli miljardär, innan han tillägger.

– Grunden för att starta företag är att man har rätt personlighet.

En entreprenör har ofta lite ”vuxen-ADHD”, menar Rune Andersson. Dvs. har svårt att sitta still – fast  ”på rätt sätt”. Man får inte gilla att lösa samma slags problem hela tiden. Men att vara entreprenör handlar också om glöd, livsstil och uppoffringar.

– Att bygga upp något kräver passion.  Passion är väldigt viktigt, understryker Rune Andersson. Man blir ingen entreprenör om man går hem klockan fem varje dag.

– Jag har aldrig haft mer än två veckors sammanhängande semester i mitt liv. Hobby och jobb är samma sak.

Som entreprenör måste man välja bort andra saker. Rune Andersson berättar t.ex. att han aldrig sett en dokusåpa på tv. Drivkraften handlar dock om frihet.

– Det grundläggande med att bli entreprenör är friheten, inget annat. Och friheten inkluderar pengar.

För man får ingen frihet som företagare om man inte har en god ekonomi. Utan egna pengar är man alltid beroende av någon annan, betonar Rune Andersson. Det gäller även om man är koncernchef i ett stort företag. Även en koncernchef är en tjänsteman, som har överordnade i form av styrelse och styrelseordförande.

Pengar och frihet hör ihop, därför att pengar är ett instrument för att kunna utveckla verksamheten. Och även om den personliga marginalnyttan är avtagande efter de första miljonerna, så behöver man pengarna för att självständigt kunna generera affärer, menar Rune Andersson.

– Att driva företag är som att cykla.  Så länge man har någorlunda fart sitter man säkert i sadeln, men stannar man av blir det svårare att hålla balansen.

Därför måste man hela tiden växa. Annars ska man sälja företaget. ”Tillväxt, tillväxt, tillväxt”, är grundläggande, menar Rune Andersson. Produktivitetsutvecklingen, som är nödvändig för konkurrensen, kräver tillväxt.

Som företagare har Rune Andersson många järn i elden. Verksamheten inom Mellby Gård AB är extremt diversifierad. Ett konglomerat med tio företag med allt från kemikalier för vattenrening till jordbruk och, det senaste tillskottet, glasögonföretaget Smarteyes. Ambitionen är att vara etta eller tvåa på marknaden där företaget agerar. För annars kan man inte styra över prissättningen och får inte heller de nödvändiga skalfördelarna.

Mångfalden vittnar inte bara om Rune Anderssons personlighet – för Rune Andersson gillar att lösa många olika slags problem under arbetsdagen – utan är också en medveten affärsstrategi.

– Det handlar om riskspridning.

Diversifieringen gör att det går att ta större risker, eftersom de olika företagen inom Mellby Gård agerar inom olika branscher, sektorer och marknader och inte är beroende av varandra. Alla ägg ligger därför inte i samma korg.

Som företagsledare tror Rune Andersson på att decentralisera ansvaret och besluten, något som han lärde sig vikten av under tiden på Electrolux, samt att göra ledningen till delägare, eftersom de då får samman intressen som ägarna, vilket bl.a. bidrar till att minska byråkratin inom företaget. Slimmade huvudkontor och en företagskultur präglad av ansvar och långtgående decentralisering är något som han framhåller som en svensk konkurrensfördel.

Rune Andersson har också ett omfattande samhällsengagemang. Under eurofolkröstningen var han en av de tongivande på nej-sidan, vilket inte var helt populärt i näringslivskretsar. Han är nu ordförande i styrgruppen för Innovationskraft Sverige, ett projekt som drivs av IVA, och har under flera år varit med och sponsrat det prestigefyllda entreprenörskapspriset Global Award for Entrepreneurship Research, som delas ut av Entreprenörskapsforum, Institutet för Näringslivsforskning och Tillväxtverket.

– Jag tycker att det viktigt att stödja forskning som visar på ägandet och entreprenörskapets betydelse, något som kommit i skymundan i äldre nationalekonomisk forskning.

Det är i de ägarlösa bolagen som vi ser skandaler och bonusfester för ledningen, menar Rune Andersson. I företag med tydliga ägare finns det en maktbalans och bättre styrning som motverkar detta. Rune Andersson är också övertygad om att vi får ett bättre samhälle med ägarmakt. Därför är det viktigt att reformera skatterna, lyfta fram entreprenören och stärka incitamenten för privat kapitalbildning.

Rune Andersson menar att entreprenörer är mer självständiga än andra, vilket bidrar till en positiv mångfald, och passar också på att ge en bredsida till de, nationalekonomer och andra, som bortser från individens betydelse i utvecklingen.

– Ikea hade inte varit där företaget är om det ägts av fonder och Ingvar Kamprad bara varit vd. Det krävdes att enskild individ drev på i 60 år, avslutar Rune Andersson.

 

Fakta:

Född 1944. Civilingenjör från Chalmers. Tre söner (samtliga civilingenjörer och egna företagare). Grundare och styrelseordförande i Mellby Gård AB. Lång karriär inom näringslivet bakom sig. Har bl.a. varit vd inom Electrolux och vd och koncernchef för Trelleborg.

Fritidsintressen: Jakt, travhästar och golf – ”Allt kopplat till naturen”.