Forskning, företagande och framgång

–    Man upptäcker att något är fel och tror att man kan göra det bättre.

Cecilia Bergh får det att låta enkelt när hon berättar vad som krävs för att bli entreprenör. Fullt så enkelt är det inte i praktiken förstås, det krävs mod, risktagande och hårt arbete för att lyckas. Och lyckats, det har Cecilia Bergh gjort.  Hon är grundare och koncernchef för Mando Group AB. Ett privat sjukvårdsföretag med sex kliniker och verksamhet i tre länder – på tre kontinenter: Sverige, USA (New York) och Australien (Melbourne). Genom samarbete bedriver man verksamhet även i Storbritannien.

Mandokoncernen är inriktad på att hjälpa människor med ätstörningar och fetma. Mando betyder ”jag äter” på latin. Man har tagit fram en patenterad behandlingsmetod (Mandometoden) och en apparat (Mandometern) som tränar ätbeteendet. Men vägen till att bli entreprenör var inte självklar för Cecilia Bergh. Med en bakgrund som medicine doktor var hon inriktad på en karriär som forskare.

Mando tog fart när verksamheten avknoppades från Huddinge sjukhus vid millennieskiftet och bolaget bildades. Mandometermetoden, hade redan några år på nacken.

Som företagare gäller det att vara uthållig och Cecilia Bergh ser problem med att riskkapitalister ofta vill göra en snabb exit. För inom vården tar det relativt lång tid, sjutton år, innan en ny idé får fäste. Därför är det viktigt med långsiktiga investerare, vilket Mando har i Investor. I dag omsätter Mando dryg 85 miljoner kronor. Vad krävs då för att nå framgång?

–    Man måste ha en originell idé för att lyckas – våra patienter blev friska, berättar Cecilia Bergh.

Förutom en bra idé måste man också vara uthållig både mentalt och finansiellt och man måste skapa nätverk, framhåller Cecilia Bergh. Och belöningen består inte bara av pengar.

–    Det är väldigt märkvärdigt att vara med när en patient blir frisk. Se när patienten får ett nytt liv.

 

Inom landstinget var det annorlunda. Där var det svårt att få gehör för nya idéer. Som t.ex. kombinationen av forskning och klinik. Studier publicerade i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet imponerade inte, trots att förslagen medförde stora besparingar. ”Det var helt tyst”, berättar Cecilia Bergh.  Annat är det i dag. Den trettonde disputationen inom Mandokoncernen lades nyligen fram.

Cecilia Bergh ser både hot och möjligheter framöver. Som företagare är det viktigt att avsätta medel till forskning och utveckling (FoU). ”Man får inte tappa fart”, som Cecilia Bergh utrycker det. För Mandos del handlar det om cirka 5 miljoner kronor/år, vilket naturligvis är en stor summa för ett relativt litet företag. Problemet bottnar till stor del i att reglerna för offentlig upphandling premierar lägsta pris, vilket naturligtvis inte stimulerar till investeringar i FoU.

Ofta lyfts svensk sjukvård fram av politiker som Sveriges nästa exportindustri, men om sjukvården ska utvecklas måste FoU premieras, annars blir kvaliteten lidande, förr eller senare. Lägsta pris får inte konkurrera ut innovationer om svensk sjukvård ska kunna bli en exportframgång, påpekar Cecilia Bergh. Prisdumpning hämmar helt enkelt utvecklingen. Ett systemfel, om man vill nå resultat.

–    Med ändrade upphandlingsregler skulle vi kunna expandera i morgondag. På tre månader skulle vi kunna expandera med 40 procent, konstaterar Cecilia Bergh.

Cecilia Bergh är också ledamot av Entreprenörskapsforums styrelse, hon blev glad när hon blev tillfrågad om hon ville vara med. ”Entreprenörskap, det är viktigt”, konstaterar hon och tror att hon kan tillföra det akademiska perspektivet i styrelsearbetet. Cecilia Bergh anser också att det behövs en mer positiv inställning till kommersialisering av forskningsresultat i Sverige.  Misstänksamhet mot att forskare tjänar pengar på sina idéer utgör ett hinder idag.

–    Det måste vara okej att driva företag samtidigt som man forskar. Vi har en hel del att göra när det gäller attityden till kommersialisering av kunskap.

Mandos framtid är ljus enligt Cecilia Bergh:

–    Om 10 år är vår metod standardbehandling i Sverige.

 

Fakta

Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum.
Fritidsintressen: Skidåkning och skridskor. Arbetar sex dagar – ”långa arbetsdagar” – i veckan.