Ny välfärdsrapport: Många möjligheter till förbättringar i upphandling och kundval

Idag presenteras den första rapporten från forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd, “Upphandling och kundval av välfärdstjänster”, författad av professor Mats Bergman vid Södertörns högskola. Rapporten innehåller en lång rad förslag om hur upphandling och kundval kan användas för att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna.

 – Professor Mats Bergmans rapport ger material till klokare samtal, bortom de förenklade argumenten för och emot vinst. Det är vårt mål med forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd, säger Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid KTH.

Studien går även igenom i vilka situationer det är lämpligt med kundval, upphandling och offentlig regi, hur kvalitet och pris kan vägas samman på bästa sätt vid upphandlingar, hur risken för kvalitetssänkande besparingar kan minskas och mycket mera.

– En intressant slutsats är att kundval är väl lämpat för många välfärdstjänster, eftersom det finns viktiga subjektiva kvaliteter som är svåra att lyfta fram i en upphandling, säger Andreas Bergström, tillförordnad vd för FORES.

Uppdrag Välfärd är ett tvåårigt forskningsprogram som har initierats och genomförs av de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Stiftelsen Leading Health Care. Programmets syfte är att undersöka hur framtidens välfärdstjänster ska utföras, organiseras, styras och utvärderas. Verksamheten finansieras av en unik rådgivande referensgrupp som representerar beställare, utförare, personal och brukare. Tack vare den breda uppslutningen säkras forskningsprogrammets oberoende.

 – Vår övergripande frågeställning är hur framtidens välfärd ska organiseras på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen eller höjd kvalitet, samtidigt som vi har en åldrande befolkning och allt hårdare konkurrens om de offentliga resurserna. Då är det viktigt att förena olika perspektiv, som styrning, innovation och ledarskap, säger Hans Winberg, generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

Mats Bergmans rapport presenteras i dag på ett seminarium på Hilton Slussen, Guldgatan 8, klockan 16-18. Anmälan kan göras via hemsidan www.uppdragvalfard.se.