50 000 kronor till ung forskning om ”born global-företag”

Entreprenörskapsforum och Tillväxtverkets pris till unga entreprenörskapsforskare 2011 delas mellan Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, båda verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm.

I sina avhandlingar har forskarna undersökt faktorerna bakom internationaliseringsprocessen hos små och nya företag. Framför allt har de studerat så kallade ”born global-företag”, det vill säga företag som snabbt efter starten når en internationell marknad. Emilia Rovira Nordman och Sara Meléns forskning har publicerats i internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

– Sara Melén och Emilia Rovira Nordman bidrar till att öka vår förståelse för hur små företag förvärvar kunskap i internationaliseringsprocessen. De betonar individens roll men visar även hur viktigt det är för dessa företag att lära sig av anställda och nätverk, säger professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och ordförande i den kommitté som utsett pristagarna.

 Emilia Rovira Nordman och Sara Melén disputerade båda 2009 och är idag verksamma som forskare vid institutionen för Marknadsföring och Strategi på Handelshögskolan i Stockholm.

Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas ut årligen, sedan 2003, till unga svenska forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet. Mer information finns på www.entreprenorskapsforum.se.

 Ytterligare information:

Mikael Jorstig, Projektledare, Entreprenörskapsforum, 070-226 00 50 mikael.jorstig@entreprenorskapsforum.se

Susanne Daregård, Pressansvarig, Tillväxtverket, 08-681 92 15 susanne.daregard@tillvaxtverket.se