Ågerup stödjer Globaliseringsforum

Entreprenörskapsforum startar en ny plattform för att diskutera globaliseringens effekter på entreprenörskap, mindre företag, innovationer och i förlängningen den regionala och nationella utvecklingen i Sverige. Övergripande är frågan om dessa omvärldsförändringar ställer krav på ekonomisk-politiska förändringar för att upprätthålla utvecklingskraft och omvandlingsförmåga i det svenska näringslivet.

Forumet, som finansieras av en donation av Bengt Ågerup, grundare och mångårig ägare av Q-Med och Vinnova, har till uppgift att:

 • Utifrån ett näringslivsperspektiv analysera hur globaliseringen kommer att påverka marknadsförutsättningar, konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter i Sverige;
 • Analysera hur väl positionerade de svenska mindre- och medelstora företagen är för att möta en global konkurrens. Vilka kompetensbrister finns, hur nås nya marknader?
 • Analysera i vilken utsträckning Sverigebaserade innovationsdrivna företag kan medverka till ett högre välstånd i utvecklings- och tillväxtländer.
 • Hur kan Sverige attrahera och behålla kompetens? Hur kan invandrarföretag bidra till ett förbättrat affärsutbyte med sina hemländer?

Ordförande i styrgruppen är Ulf Berg, VD Exportrådet. Utöver honom består styrgruppen av:

 • Professor Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School
 • Professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad
 • Anna Belfrage, Senior Advisor Kreab & Gavin Andersson
 • Professor Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum
 • Lars Börjesson, partner Accenture Consulting
 • Birgitta Ed, grundare Springtime
 • Anna Ekström, tillträdande GD Skolverket
 • Per Juth, chef strategisk utveckling Swedfund
 • Professor Christian Ketels, Harvard Business School
 • Göran Marklund, chef för avdelningen för Strategiutveckling, Vinnova
 • Professor Fredrik Sjöholm, IFN

Läs mer om Globaliseringsforum »

För mer information och frågor, vänligen kontakta professor Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och tidigare huvudsekreterare i Globaliseringsrådet, 070-932 01 89.