Alla känner apan – eller i alla fall företagaren!

PRESSMEDDELANDE 2011-04-05

I Sverige känner fler än varannan vuxen person någon som startat ett företag under de senaste två åren – en internationellt sett väldigt hög andel. Trots detta är det relativt få nyföretagare i Sverige. Hur kan denna paradox förklaras? Det tittar Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, närmare på i sin månatliga analys under vinjetten Thulins tabeller.

April månads analys grundar sig i 2010 års undersökning från Global Entrepreneurship Monitor, GEM, där bl a total entreprenöriell aktivitet och personlig kännedom om nyföretagare undersökts. Per Thulin visar att personlig kännedom om någon som startat ett företag utgör en värdefull erfarenhetskälla som uppmuntrar och underlättar att starta och driva företag. Detta snarare än att kunskapen om de svårigheter och arbetsvillkor som följer av egenföretagande verkar avskräckande.

För Sveriges del står dock inte andelen som står i begrepp att starta företag i proportion till andelen som säger sig känna någon nyföretagare.  Sverige avviker både när vi jämför oss med samtliga länder och de s.k. innovationsdrivna länderna, dvs. de länder som ligger på ungefär samma ekonomiska utvecklingsnivå som Sverige.

– Analysen visar dock inte att det är extra svårt att starta och driva företag i Sverige jämfört med övriga länder. Tvärtom pekar annan data på att det är relativt enkelt. I Världsbankens Doing-Business rankning hamnar Sverige på 14:e plats bland 183 länder. Orsaken till det låga nyföretagandet är troligen mer historiskt betingat och delvis en konsekvens av den svaga entreprenöriella kulturen i vårt land, säger Per Thulin.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller pthulin@abe.kth.se.