Dyrt och tidskrävande att starta bolag i Sverige

PRESSMEDDELANDE 2014-04-11

Thulins_tabeller_banner_smal

 

Sverige hamnar på plats 61 av 189 när det gäller hur lätt det är att starta företag enligt Världsbankens årliga undersökning ”Doing Business”. Att Sverige tappat placeringar beror på att andra länder blivit bättre när det gäller att skapa goda förutsättningar för nyföretagande. Nedkortade handläggningstider och minskade kostnader skulle vara ett första steg att vända trenden, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Världsbankens nyligen publicerade rapport om det svenska affärsklimatet ger Sverige beröm men lyfter också sex områden där Sverige inte ligger riktigt lika bra till.

– I Sverige är ett dynamiskt näringsliv med ständigt inflöde av nya företag och innovationer av yttersta betydelse. Vi har inte råd att hamna på efterkälken när det gäller att skapa goda förutsättningar för nya bolag, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

I Sverige tar det 16 dagar att starta ett bolag. Kostnaden uttryckt som andel av BNP per capita uppgår till 0,5 procent och minsta startkapital motsvarar ungefär 13 procent av BNP per capita. Skillnaden är betydande jämfört med de topprankade länderna. I Nya Zeeland tar det t ex endast en halv dag för att starta ett nytt bolag och kostnaden uppgår till motsvarande 0,34 procent av BNP per capita.

– För att vända trenden skulle ett första steg kunna vara att korta ner Bolagsverkets handläggningstid samt att minska kostnaderna förknippade med att starta ett nytt bolag, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.