Exportföretagen positiva till euron – trots försvagad krona

I en ny opinionsmätning som Entreprenörskapsforum (f d Forum för Småföretagsforskning) låtit SKOP göra uppger över hälften, 55 procent, av exportföretagen att en svensk övergång till euro skulle påverka företaget mycket eller ganska positivt. Detta trots att exportföretagen förväntas ha dragit nytta av den försvagade kronan.

–  Uppenbarligen upplever majoriteten av exportföretagen att eurons fördelar i form av stabilitet, förenkling och minskad valutakursrisk väger tyngre än de fördelar som den försvagade kronan gett dem. Man kan dock notera att var fjärde exportföretag tycker annorlunda, säger professor Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum.

I undersökningen tillfrågades 600 företagare följande: ”Den svenska kronan har försvagats med ungefär 14 procent mot euron det senaste året. Om Sverige gick över till euro, hur skulle det påverka ditt företag?” Andel svar, procent:
                                                   Img_tabell_pmd

 

 

 

Mest positiva till euron, förutom de företag som exporterar, är företag i tillverkningsindustrin där knappt hälften, 47 procent, anser att ett införande av euron som valuta i Sverige skulle påverka dem positivt. Bland de företag som i huvudsak verkar på lokal marknad anser en klar majoritet att en övergång till euron inte skulle påverka dem vare sig positivt eller negativt.

–   En tolkning är att även småföretagen – i en allt mer globaliserad värld – har insett vikten av att kunna växa på marknader i vårt närområde, hävdar Pontus Braunerhjelm.

Undersökningen, som genomfördes den 8-16 juni bland företag med minst en anställd, visar ingen större skillnad mellan små och stora företag. Inte heller finns några skillnader mellan företag i storstadsområden eller utanför dessa.

Frågor? Professor Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum,      070-93 20 189  , Skicka e-post.